Randers By

Debat: Tid til evaluering og refleksion

Poul Rubach, Bækkevej 28, Harridslev - Radikale Venstre Randers. Privatfoto.

Skrevet af: Poul Rubach, Bækkevej 28, Harridslev – Radikale Venstre Randers

Det store husholdningsbudget for kommunen er ved at blive lagt i disse dage. De lønomkostningstunge udfordringer er naturligvis helt fremme i debatten. Blandt andet skoledrift og børnenes trivsel kræver mange ansatte.

Nu kan vi jo ikke forbise, at det bebudede provenu på kr. 30 mio. udeblev, da skolelukningspartierne havde fejlvurderet forældrenes reaktion i det store eksperiment med kommunens 9000 børn.

Mindretallet i byrådet kan nu med rette sige ”Hvad sagde vi?” Flertallet bag skolestrukturen slår på, at de turde tage ansvar, da ingen andre ville.

Og hvad nu?

Der er snart folketingsvalg, og den afsmittende effekt mellem lokal- og landspolitik negligeres slet ikke nu under et år til folketingsvalget.
En landspolitisk opblødning af folkeskolereformen er i gang, og valgløfterne bliver nok engang større end viljen til at efterkomme dem på den anden side af valget.

Tilbage til vores lokale kommunes skolesituation. Vi bør evaluere forløbet og reflektere over, hvor indsatsen skal sættes ind.

Vi kan her – og i andre medier – hjælpe beslutningstagerne til at forstå borgernes frustrationer m.m.

Kommentarer