Debat og politik

Debat: Mindre støtte til friskoler betyder ikke en bedre folkeskole

Af Michael Aastrup Jensen, Medlem af Folketinget, bor og valgt i Østjylland (V).

Det er meget vigtigt for mig, at vi som forældre har frit valg mellem folkeskolen og frie skoler.

Det skal være et valg som ikke er betinget af pengepungen. Mine egne børn skal fx i den lokale folkeskole i Assentoft. Det synes vi er det bedste tilbud. For mig er der absolut intet modsætningsforhold mellem folkeskolen og så et stærkt tilbud om friskoler og privatskoler. Det er faktisk en vigtig del af vores skoletradition her i Danmark og det burde Malte Larsen, MF (S) vide (17/5), inden han slog automatpiloten til og fremturer med at frie skoler skaber ulighed. Det er ganske enkelt ikke rigtigt!

Det afgørende for mig er imidlertid at bevare valgfriheden for alle og her betyder tilskuddet naturligvis meget. Hvis tilskuddet sættes ned, så skal forældrene betale mere og det kan meget vel udelukke mange fra at have muligheden for at vælge en friskole eller privatskole til.

Udover spørgsmålet om valgfrihed, så er det vigtigt at huske på, at mange friskoler spiller en stor rolle i lokalsamfundet. Eksempelvis i Romalt, hvor det er friskolen, der er dén lokale skole og som er samlingspunktet for lokalsamfundet. Den lokale opbakning til friskolen risikerer at blive svækket, hvis egenbetalingen kommer til at stige som følge af Socialdemokraternes forslag om at skære på de frie skoler.
Det vil være en katastrofe for lokalområdet og jeg har meget svært ved at se, hvordan det kan styrke kommunens øvrige folkeskoler.

Her i området har vi en stærk tradition for både friskoler og privatskoler og der er et rigtig godt samspil med folkeskolen. Det er med til at give familierne i Randers Kommune reel valgfrihed i forhold til hvilken type skole der passer til deres barn. Derfor vil jeg opfordre Malte Larsen til at tænke sig ekstra grundigt over, hvorvidt det er en god ide at spare på de frie skoler? Det er i hvert fald ikke folkeskolen man i den forbindelse hjælper og det kommer heller ikke til at øge ligheden indenfor skoleområdet, tværtimod. Hvis vi vil undgå et A-hold og et B-hold, så skal vi netop sørge for at der fortsat er et højt tilskud, således at det ikke er pengepungen, der afgør skolevalget.

Kommentarer