Debat og politik

Debat: Kan man stole på 3F?

Debatindlæg af Johnny Nielsen , medlem 3F Randers.

Til generalforsamlingen i transportgruppen (Randers) den 5. september 2021 deltog jeg, som så mange gange før. Men denne gang oplevede jeg, at de regler og vedtægter der stod på dagsordenen blev, efter min mening, tilsidesat adskillige gange. 

På dagsordenen skulle der vælges en person for ATL/DTL chauffør (2 forskellige arbejdsgiverforeninger), men der blev valgt en person, som ikke kører under nogen af disse to overenskomster. Sådan en person er ikke valgbar, efter min mening.. 

Jeg gjorde, både under og efter valget, gruppeformanden og dirigenten opmærksom på dette forhold, ligesom jeg protesterede mod valget.

Det blev påpeget, at han ikke var valgbar. En deltager i generalforsamlingen sagde, at det var sket før, at den valgte person ikke hørte ind under den overenskomst der var på valg. At en fejl er sket før, gør det da ikke mere korrekt at gentage fejlen.

Under samme generalforsamling hvor der skulle vælges en person for repræsentere i Taxabranchen, blev der valgt en fra Flex trafikbranchen, hvilket ifølge vedtægterne ikke var muligt, da det skulle være en fra Taxa. Endnu et fejlvalg, som jeg også gjorde opmærksomt på ved generalforsamlingen.

Valget til suppleant gik heller ikke efter vedtægterne. Der står intet i 3F Randers Transportgruppes vedtægter om, at en skal være fra lagersiden og to fra transportsiden, men det gjorde den daværende formand opmærksom på var kutyme. Hvorefter dirigenten pålagde os, at vi skulle stemme på den eneste lagermand der stillede op ud af seks opstillede. Dette er ikke demokrati men diktatur, især ikke når det intet sted står beskrevet i vedtægterne at fordelingen skal være en for lager og to for transport.

Jeg har efter råd fra 3F juridiske afdeling i København bedt både den daværende gruppe formand Jens Laursen, samt afdelingsformanden og afdelingsbestyrelsen om at tage stilling til, de udleverede vedtægter var overholdt! Det mener jeg kun man kan når der er indskrevet vedtægtsændringer, og disse er vedtaget.

Jeg har kun modtaget et reelt svar fra 3f regionskonsulent Peter Dalby Baunsgaard som var dirigent på generalforsamlingen.

I dette svar står der at der tidligere havde været valgt chauffør fra fællesoverenskomsten til denne plads i gruppebestyrelsen. Der bliver spurgt ud i plenum om der er tilslutning til at kandidaten er opstillingsberettiget, og det tilslutter et overvældende flertal sig.

Peter Dalby Baunsgaard skriver, at så vidt han er oplyst inkluderer ATHS (en nedlagt arbejdsgiverforening) netop fællesoverenskomsten, samt der er derfor overhovedet ingen tvivl om, at vedkommende var berettiget til at stille op, og dermed ikke grundlag for klagerens (mit) synspunkt. 

Men ATHS var ikke nævnt i den udleverede dagsorden, og burde derfor ikke indgå i valget.

Angående Taxa pladsen, ja der stod valgt så mellem to Flexchauffører. Dirigenten vurderede her, at Flex og Taxa er så nært beslægtet, at der ikke er grund til at klage. 

Peter Dalby Baunsgaard skriver desuden i sit svar: ”Desuden må man også vurdere ud fra det “som står mellem linjerne” i vedtægterne”. Den lader vi lige stå lidt. 

Mig bekendt er det, de nedskrevne og godkendte vedtægter der gælder, og der skal på intet tidspunk læses mellem linjerne.  

Svaret jeg bad om fra både daværende gruppeformand og den daværende afdelingens formand Ole Christensen består kun i, at de tilslutter sig Peter Dalby Baunsgaards svar.

Jeg har bedt den nye formand for Transportgruppen, Johnni Johansen om at få et sæt godkendte vedtægter der er dateret og underskrevet. Jeg er blevet oplyst om, at det ikke forefindes.

Der er altså ingen gyldige vedtægter i 3F Randers Transportgruppe. Hvilket jeg finder bekymrende, da det tyder på, der ikke er styr på tingene i min fagforening.

Jeg har ligeledes spurgt den daværende afdelingsformand, Ole Christensen, om han har et sæt gyldige vedtægter liggende, da alle gruppevedtægter skal godkendes af afdelingen. Ole Christensen kan desværre ikke hjælpe mig, da de heller ikke forefindes på afdelingsniveau.

Jeg finder det bekymrende at hverken gruppen eller afdelingen ikke har gyldige vedtægter liggende. Det vil så sige Transportgruppen ingen gyldige vedtægter har, og afdelingen heller ikke har styr på tingene, da de jo skal godkende vedtægterne og derefter opbevare et sæt.

Så kan man jo spørge sig selv, om der er styr på det i de andre grupper, eller om de også sejler.

Jeg spurgte desuden den 11/1-22, om man kan være sikker på, at de kører sagerne korrekt når der ikke er styr på noget så basalt som vedtægterne. Dette venter jeg stadig svar på.

Per Christensen, den tidligere Forbundsformand, havde heller ikke styr på sagerne, og Ole Christensen, den forhenværende afdelingsformand, havde ligeledes ikke styr på sagerne. 

Nu er Ole Christensen kommet over i forbundshuset, som forhandlingssekretær. Gad vide om man kan regne med der kommer styr på tingene derovre, og at sagerne bliver ført korrekt???

Jeg frygter for fremtiden for 3F Randers når der ikke er styr på noget så basalt som vedtægterne!

Er der mere fejet ind under ”Det plejer vi at gøre” gulvtæppet?

Jeg savner stadig svar.

Måske kan den nye afdelingsformand Gitte Færgemand, komme med et svar ???

Kommentarer