Debat og politik

Debat: Hold fast i Klimabroen.

Af: Simon Ø. Simonsen, folketingskandidat V Østjylland, Vester Boulevard 17, 8920 Randers

Vel er det sikkert at Klimabroen, altså en ny centerbro hen over Pieren, ikke vil aflaste oplandstrafik og næppe lede tung trafik uden om bycentrum, al den stund at Klimabroen er planlagt beliggende ganske tæt på den nuværende Randers Bro.

Imidlertid er Klimabroen besluttet, som et nødvendigt kommunalt projekt, der i samarbejde med Vandmiljø Randers både vil være med til at sikre mod de følger af klimaforandringer, vi ser med voldsommere regnvejr og højere vandstand i fjorden til følge, -men som også vil afhjælpe en bedre trafikafvikling i havnen og en vis aflastning af Randers bro naturligvis.

Klimabroen kan imidlertid ikke stå alene, men må have følgeskab af en østlig forbindelse bro eller tunnel ved Tjærby, som burde være blevet bygget for årtier siden.
Denne øst bro/tunnel vil være en statslig opgave, idet den vil forbinde statslige veje fra Ringvej Syd ved Assentoft, hen over fjorden, via Gimming og Lem, frem til motorvejen E45 N afkørsel.

Denne forbindelse vil netop aflaste oplandstrafik og vil især lede tung trafik uden om Randers bykerne.
Østforbindelse vil skabe vækst i oplandet, øge bosætning og binde kommunerne sammen på tværs af fjorden.
Lad os nu holde fast i ønsket om de 2 broer, der er planlagt og VVM-undersøgelser er foretaget.

Tanker om en alternativ linjeføring kan få beslutningstagerne til at sparke det hele til hjørne med yderligere mange års forsinkelse til følge.
Lokal enighed og beslutsomhed er vejen frem, medens vi presser på for bevillingerne, som er det eneste, der mangler.

Kommentarer