Debat og politik

Debat: Højere løn og bedre arbejdsvilkår er en stor del af løsningen

Debatindlæg af: Pernille Heibøll Sørensen
Byrådsmedlem i Randers for Velfærdslisten

Randers Kommune står, som store dele af landet, overfor en massiv udfordring, når det kommer til rekruttering og fastholdelse af personale på omsorgsområdet. Det var også et tema i kommunalvalgkampen sidste år. Men man bliver stadig ved med at stille spørgsmål om, hvad der skal til. Det er som om det er kernefysik, men nej, det er ingenlunde så vanskeligt. Fagbevægelsen har længe præsenteret ret enkle men virksomme bud. Lønniveauet er en afgørende faktor, når det gælder rekruttering og fastholdelse. Det er evident, at i de decentrale kommunale enheder, f.eks. på omsorgsområdet, der har de laveste lønninger, også har større frafald og vanskeligere ved at rekruttere. Til gengæld kan man se, at dette er positivt anderledes på områder, der har højere løn.

Som afledt konsekvens af undersøgelsen på ældreområdet, foretaget af konsulentfirmaet Implement, vedtog byrådet den 26. april 2021, en såkaldt 10-punktsplan for omsorgsområdet. Der er dog intet i denne, der berører det lave lønniveau på netop omsorgsområdet. Sygeplejersker, Social- og sundhedshjælpere og assistenter skal nok en gang spises af med ord uden reel handling bag. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, hvorfor Velfærdslisten i Omsorgsudvalget stillede forslag om, at forvaltningen skal lave et nyt udkast til strategien for området. Denne gang skal der indarbejdes bud på, hvordan brug af højere løn og bedre arbejdsforhold, aktivt kan bruges til større rekruttering og fastholdelse. Det blev desværre stemt ned af det Socialdemokratiske flertal i udvalget. Man kan kun undre sig over, at fagbevægelsens gamle støtter ikke er enige med f.eks. FOA, 3F, BUPL og Dansk Sygeplejeråd.

Vi i Velfærdslisten bakker 100 procent op om fagbevægelsens bekymringer. Omsorgssektoren ender med at blive hægtet bagud, når det kommer til personale, hvilket i sidste ende går ud over de ældre og udsatte. Når fagbevægelsen, der hver eneste dag arbejder med løn og ansættelsesvilkår på deres respektive områder, så tydeligt peger på, at lav løn og dårligt arbejdsmiljø er den største udfordring for rekruttering og fastholdelse, så må vi lytte.

På byrådsmødet mandag den 12. september blev arbejdskraftsstrategien sendt tilbage til udvalget, så byrådet kan komme med inputs. Hvilket vi i Velfærdslisten er glade for. Nu håber vi i Velfærdslisten, at det åbner en dør for, at man vil arbejde for løsninger der reelt virker. Nemlig øget løn og bedre arbejdsvilkår på omsorgsområdet.

Kommentarer