Randers By

Debat: Gamle tankstationsgrunde skaber forurening

Iben Sønderup (S). Pressefoto.

Læserbrev af byrådsmedlem og folketingskandidat i Randers, Iben Sønderup (S)

I Randers Kommune har der i nu fire år ligget en forladt grund midt i byen. Grunden har ligget efterladt med ukrudt og efterladenskaber fra en benzintank siden 2014, hvor Shell lukkede tanken. I Drastrup ved Assentoft ligger en anden forladt Q8-tankstation, stadig med den tomme bygning, som forfalder mere og mere. Desuden er der her tanke, som stadig er aktive, under jordoverfladen. Begge grunde er kortlagt som jordforurenede på vidensniveau 1. Det vil sige, at der kan være jordforurening på grund af den aktivitet, der har været her.

I Randers Kommune kan vi ikke komme videre med byudvikling på de to grunde, og Jordforureningsloven giver ikke mulighed for, at kommunen kan udstede påbud til benzinselskaberne om at rense jorden op.

Derfor har jeg via MF og miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) stillet spørgsmål til Miljø- og Fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen, for at finde ud af, om han kan eller vil gøre noget ved problemet.

Ministeren har for ganske nylig besøgt Randers Kommune, da han var på inspektion i Fussingø Skov. Men ministeren vil intet gøre for at hjælpe Randers med de efterladte forurenede grunde. Han svarer blot, at han har tillid til, at kommunen selv udsteder påbud om oprensning, hvis det er muligt, men det er netop ikke muligt, da Randers Kommune ikke kan bevise, at der er sket forurening efter 1992.

I Region Midtjylland findes der i alt 1096 tankstationsgrunde, som er kortlagt forurenede på vidensniveau 1 og/eller 2. Vi har altså et omfattende problem med jordforurening efter tankstationer.

Ministeren henviser i sit svar til den private ejendomsret. Men kan det virkelig passe, at en virksomhed blot kan efterlade en forurenet grund uden en tidsgrænse for, hvornår den skal renses op?

Jeg mener, loven skal indeholde en deadline for, hvor længe en virksomhed kan lade en forurenet grund ligge. Det vil jeg arbejde for.

Vi skal efterlade en ren jord til vores efterkommere. For vi er fælles om fremtiden

Kommentarer