Debat og politik

Debat: Fuhrs politiske prioriteringer

Debatindlæg af:
Jan Sørensen, Randers SV – medlem af Socialdempkratiet.

Byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen (VL) omtaler andres politiske prioriteringer i sit læserbrev i RANDERSiDAG.dk, 13. februar med titlen: Politik handler om prioriteringer!

I stedet for at skose andre byrådsmedlemmers og partiers politiske prioriteringer, er det mere relevant at sætte lys på Velfærdslisten og Fuhrs egne politiske prioriteringer. Det gør Fuhr sjældent selv, så jeg skal prøve at hjælpe Fuhr og læserne lidt på vej!

Vurderet ud fra Fuhrs konkrete aktiviteter, må han have tre politiske prioriteringer:

1. At belaste forvaltningen i Randers Kommune mest muligt med politiske spørgsmål og personlig involvering i den løbende sagsbehandling. Formålet er presseomtale af Fuhr selv, blokering af forvaltningens opgaveløsninger, øgning af omkostninger til administration og øget frygt i forvaltningen for Fuhr’s indblanding i sagsbehandlingen. Det er i hvert fald konsekvensen af den prioritering.

Fuhr koster Randers Kommune ca. 30 mio. kr. / år ekstra i administration. Penge som kunne være brugt til øget velfærd for udsatte grupper! Men øget reel velfærd interesserer ikke Fuhr. Hvis det gjorde, ville Fuhr bruge svarene, han får af forvaltningen, til at stille forbedringsforslag i fagudvalgene. Det gør Fuhr ikke.

2. At få mest mulig taletid under byrådsmøderne, så pressen omtaler Fuhr og Velfærdslistens mulige vælgere kan se, at Fuhr taler deres sag.

3. At beholde sin post i byrådet og helst også kunne tilkæmpe sig en post som udvalgsformand. Det sidste så vi efter valget i 2013, da Fuhr handlede sig til en formandspost ved at pege på en borgmester fra Venstre.

Målet er, at Fuhr skal leve af opgaven som byrådspolitiker.

Aktiviteterne viser, hvad Fuhr’s prioritering ikke er:

1. Forbedret velfærd for udsatte grupper i Randers Kommune har ingen prioritet. Det betyder mere, at Velfærdslistens profil er ren og klar for vælgerne. Derfor har Fuhr aldrig indgået nogen politiske flertalsaftale, som højner velfærden for de udsatte grupper!

Måske er Fuhr uenig i ovenstående billede. Hvis det er tilfældet, ville det være dejligt, hvis Fuhr skrev et læserbrev, hvor han med udgangspunkt i sine aktiviteter som politiker viste, hvad der er hans og Velfærdslistens politiske prioriteter.

Det ville glæde mig, hvis læserne fik mulighed for, at blive klogere på det!

Kommentarer