Debat og politik

Debat: Et budget i balance

Debatindlæg af Daniel Madié
Gruppeformand for Konservative i Randers

Konservative sørgede for nogle vigtige borgerlige aftryk i kommunes budget for 2020. Vi har vente et par uger med at skrive, for at afvente mediernes dækning af budgettets indhold. Det er ved at synge på sidste vers nu. Derfor er det tid til at få understreget nogle punkter.

Budgettet indeholde lige dele god borgerligt tankegods og klassisk rødt tankegods. Det er der ikke noget at sige til, alt den stund forliget har både borgerlige og røde partier med i kredsen.

I Randers har vælgerne stemt et rødt flertal på 18 mandater i byrådet. Herimod står Konservative og Venstre med tilsammen 10 mandater og DF i midten med 3 mandater. I det byrådsfelt er vi konservative er derfor både stolte over og glade for, at vi formåede at sætte vores synlige aftryk på forliget. Vi synes det er lykkedes de 5 forligspartier – S, K, RV, SF, og DF at skabe et budget i balance.

Det er en rød dagsorden at hæve skatterne… og det flertal var givet på forhånd! Det skal hertil siges, at forligspartierne overtager en del ubetalte regninger fra tidligere år, så provenuet falder på et tørt sted, indrømmer vi hos Konservative. Vi mener dog, at skattestigninger er en stakket frist!

Sammen med forligspartnerne har vi været med til at udmønte og prioriterer provenuet til vigtige velfærdsområder som skoler, ældrepleje og generelt til syge og minoriteter samt til et fokus område som landdistrikterne.

For at holde balancen / som modsvar til skattestigningen, bad Konservative om at vi i Randers sænkede dækningsafgiften – en erhvervsskat som rammer alle der driver et firma fra egne lokaler. En skat der betales af firmaerne uanset om firmaet har god økonomi eller en dårlig økonomi. Og en skat der kun opkræves i 1/3 af danske kommuner og dermed er konkurrenceforvridende!

Ved at gøre rammevilkårene bedre for vores lokale virksomheder, store som små, sikrer vi udvikling og oprettelse af arbejdspladser. Dette er vel den bedste kur til øget velfærd for borgerne i kommunen?!?

Konservative er også meget glade for, at forliget indeholder en endelig igangsætning af det store infrastruktur projekt – Ny havnevej – der skal afhjælpe den irriterende trængsel på Randers bro, Grenåvej og Århusvej.

Erhvervsudvikling og velfærdsudvikling i samme budget, det er god balance!

Kommentarer