Livsstil og forbrug

De største plastikforurenende mærker i Danmark er Stimorol, Prince og Kinder

En ny undersøgelse afslører hvilke producenter der er de største syndere indenfor plastikaffald i Danmark.

For første gang nogensinde er der gennemført et producent tjek i Danmark af, hvilke mærker, der er de største plastikforurenere. Top-5 over de mest forurenende mærker er Stimorol, Prince, Kinder, Tuborg og på en delt femteplads Haribo og McDonalds. Undersøgelsen blev gennemført af Plastic Change til årets World Cleanup dag den. 19 september, og blev udført af 120 frivillige på 18 steder i landet. Resultaterne, der i dag offentliggøres i en ny rapport, afslører ikke alene hvilke produkter, der forurener mest i den danske natur. For første gang afsløres også, hvilke mærker og producenter, der står bag de plastikforurenende produkter. De danske data på plastikforurenende mærker bidrager til det globale datasæt af top plastikforurenere, der er udført i 55 lande på seks kontinenter. Den globale rapport udkommer senere i dag.

Indsamlingen af plastikaffaldet, der er gennemført 18 forskellige steder i Danmark er fordelt på tre forskellige miljøer: “By”, “Sø og kanal i by” samt “Kyst”. Af det indsamlede plastikaffald kan ca. 15% identificeres med et varemærke og en producent. Heraf udgør slikpapir, cigaretemballage og snackpapir over 50 % af affaldet og er fundet i alle miljøer. 

”Formålet med producenttjek er ikke at hænge producenterne ud og pege fingre. Formålet er først og fremmest at indsamle viden som kan sikre at kommende lovgivning og nye løsninger rammer rigtigt og rent faktisk løser problemet med affald i naturen” udtaler Anne Aittomaki strategisk direktør i Plastic Change. 

Den nye viden om hvem, der har ansvaret for at producere de plastikprodukter, der er fundet i den danske natur, vil spille ind i de kommende politiske forhandlinger, om producenternes ansvar for plastikforurening i naturen. 

Yderligere fakta fra danske producent tjek rapport:

  • De tre mest forurenende varemærker og deres producenter er hhv. Stimorol fra Mondelez International, Prince fra British American Tobacco og Kinder fra Ferrero Group. 
  • Antalsmæssigt forekommer rygeraffald, fødevareemballage og andet plastaffald hyppigst, herunder særligt cigaretskodder, slikpapir og plaststykker. 
  • 347 forskellige varemærker og 196 forskellige producenter blev identificeret 
  • Engangsmundbind, drikkekartoner og chipsposer er de mest komplekse produkttyper med højeste andel af emner designet i flere lag materiale.

Kommentarer