Randers By

Danske Veteraner æres i Randers 5. september

Onsdag den 5. september er den Nationale Flagdag, som ærer alle Danmarks udsendte siden 1948. I Randers Kommune bliver Danmarks udsendte æret ved afsløring af en mindesten på Randers havn kl. 15.00 og et arrangement på Rådhustorvet, som begynder kl. 16.15.

Program for mindehøjtideligheden

Kl. 15.00

Afsløring af mindesten ved Mindeankeret på Randers Havn

Iben Sønderup fra Randers Byråd afslører stenen Danmarks Veteraner.

Veteran Caféen Randers fortæller om stenen og dens betydning.

Herefter fortsætter mindehøjtideligheden på Rådhustorvet, Sct. Mortens Kirke og Veterancaféen.

Kl. 16.15

Politikorpset spiller på Rådhustorvet
Trompeteren spiller

Kl. 16.30

Velkomsttale ved Borgmester Torben Hansen
Tale ved Politiinspektør og veteran Jørgen Hoxer
Uddeling af børnemedaljer ved Generalmajor I.J. Bager (ønsker man en medalje til sit barn, skal barnet indstilles til Veterankoordinatoren på veteran@randers.dk)
Ét minuts stilhed til ære for faldne veteraner
Trompeter og Politiorkestret spiller
Forfriskninger på Det Gamle Rådhus

Kl. 17.20

Faneborg opstilles; kommanderes af Kaptajn Finn Bødtker

Kl. 17.30

Sct. Mortens Kirke: Æres- og mindehøjtidelighed ved sogne-
præst og tidligere feltpræst Søren Dam Kjeldsen

Kl. 18.00

Mulighed for hygge i Veteran Caféen Randers
Kaffe og kage, pølser og sodavand foranstaltet af Veteran
Caféen Randers og Randers FC

Kommentarer