Debat og politik

Dansk Folkeparti anerkender kommunens plejefamilier

Læserindlæg af Nicolai Estrup, næstformand for Dansk Folkeparti i Randers. 
Der har i Randers kommune den seneste tid været massivt fokus på Dansk Folkepartis såkaldte modvilje mod kommunens plejefamilier, bølgerne går højt og der er nærmest ikke dét vi ikke beskyldes for.
Men lad mig slå fast en gang for alle, Dansk Folkeparti er ikke imod plejefamilier! Tværtimod anerkender vi behovet for plejefamilier, der gøres i mange plejefamilier en kæmpe indsats for udsatte børn, alt ære og respekt for det!
Når det er sagt, så må det set med vores øjne, aldrig blive en hovedeindtægt at have et barn i pleje.  En rolle som plejefamilie bør bæres af et håb for det enkelte barn, en kærlighed og et ønske om at barnet indgår i familien på lige fod med familiens øvrige børn. Derfor mener vi også det er rimeligt med en vederlagsændring, det er i vores øjne helt urimeligt at en plejefamilie med 2 børn i pleje, vil kunne modtage knap 1mio kroner før skat.
Vi anerkender naturligvis at en del af børnene har behov for ekstra støtte og hjælp i hverdagen og det skal der være mulighed for, hvilket også er tilfældet nu. Blandt andet kan plejeforældre modtage tabt arbejdsfortjeneste, kompensation af udgifter der må være i forbindelse med behandling, medicin, osv.
Så lad os nu få den her diskussion tilbage på sporet, så vi kan få fastsat nogle fornuftige rammer familierne kan agere i og som samtidig ikke bare giver fritlejde hvad angår økonomi.

Kommentarer