Erhverv

Coronakrisen sendte ledigheden blandt nyuddannede i vejret

Da coronakrisen ramte sidste forår, gik det hårdt ud over jobchancerne for dem, der netop var blevet færdiguddannede, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Især akademikere begynder livet efter studierne med ledighed.

Hver fjerde nyuddannede begyndte livet efter studierne som ledig, da coronakrisen ramte dansk økonomi for et år siden. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I analysen har tænketanken på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, da coronakrisen ramte dansk økonomi i foråret 2020.

23,6 procent af dimittenderne fra første kvartal 2020 var ledige tre måneder efter endt uddannelse. Det er et langt højere niveau end blandt dem, der dimitterede samme kvartal året før. I 2019 var der således 16,7 procent, der var ledige tre måneder efter endt uddannelse.

”Coronapandemien lukkede rigtig mange døre for nyuddannede, da aktiviteten i samfundet røg i bund. Meget af arbejdsmarkedet lukkede ned. Det er trist, når så mange nyuddannede starter karrieren med at gå ledige,” siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Især akademikere ramt

Analysen viser også, at den højere dimittendledighed ramte alle uddannelsesgrupper – fra erhvervsuddannede til akademikere.

Den største andel ledige finder man blandt personer med en lang videregående uddannelse. 31,6 procent af de nyuddannede akademikere fra første kvartal 2020 var ledige 13 uger efter endt uddannelse. Til sammenligning var 13,6 procent af de nyuddannede faglærte ledige.

”Det er ikke en ny tendens, at akademikere er den gruppe, der ligger højest, når man måler dimittendledighed. Men tallene viser, at coronakrisen har forstærket tendensen,” siger Mie Dalskov Pihl.

”Det er vigtigt, at vi som samfund er opmærksomme på dimittendledigheden. Vi ved, at dimittender, der går ledig længe, risikerer slet ikke at få fodfæste på arbejdsmarkedet,” siger hun.

For alle uddannelsesgrupper viser tallene dog også, at de, der blev færdige med deres uddannelser i andet kvartal 2020, ikke var ramt af usædvanlig høj dimittendledighed. Især blandt faglærte og nyuddannede professionsbachelorer viser tallene, at overgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede blev lettere i takt med genåbningen sidste sommer.

”Vi kunne se i andet kvartal af 2020, at situationen for de nyuddannede blev bedre i takt med, at samfundet åbnede mere. Det bekræfter os i, at meget afhænger af den generelle situation på arbejdsmarkedet for de nyuddannede. Men der er ingen tvivl om, at vi skal tage situationen omkring akademikerne alvorligt,” siger Mie Dalskov Pihl.

Analysens hovedkonklusioner

  • I analysen er ledigheden blandt nyuddannede målt henholdsvis 13 og 26 uger efter endt uddannelse.
  • 13 uger efter endt uddannelse var 23,6 procent af alle, der blev færdiguddannede i første kvartal 2020, ledige. Til sammenligning gjaldt det kun for 16,7 procent af de nyuddannede fra samme kvartal i 2019.
  • Nyuddannede akademikere blev ramt hårdest. Næsten hver tredje var ledig tre måneder efter endt uddannelse. 
  • De, der blev uddannet senere på foråret i 2020, var ikke nær så hårdt ramt af stigende ledighed. Det gjaldt særligt for nyuddannede faglærte og professionsbachelorer.
  • Cirka 22 procent af de nyuddannede akademikere var ledige et halvt år efter endt uddannelse. Dermed er nyuddannede akademikere den gruppe, der havde den højeste dimittendledighed.
  • For både faglærte og personer med videregående uddannelse betød coronakrisen også, at flere nyuddannede var ledige seks måneder efter endt uddannelse.

Kommentarer