Samfund

Clausholmvej bliver spærret ved Kristrupvej i nordlig retning i halvanden måned

Illustrationer: Randers Kommune

På strækningen mellem Kristrupvej og Grenåvej bliver Clausholmvej nu spærret for al trafik i nordgående retning. Det sker i forbindelse med ombygningen af det lyskryds, der skal forbinde Ny Havnevej med Clausholmvej og Grenåvej. Strækningen forventes at være spærret frem til den 5. juli 2024.

Arbejdet med etableringen af Ny Havnevej nærmer sig sin afslutning, men der venter fortsat nogle større ombygninger for at få vejen koblet på det eksisterende vejnet.

Derfor bliver Clausholmvej nu spærret for al trafik i nordlig retning mellem Kristrupvej og Grenåvej. Det sker i perioden fra den 21. maj til den 5. juli 2024 i forbindelse med, at lyskrydset ved Clausholmvej/Grenåvej bliver ombygget, så det kan kobles på Ny Havnevej.

På strækningen vil der være skiltet med omkørsel, så den nordgående trafik på Clausholmvej i stedet bliver ledt til højre ad Kristrupvej og ud på Grenåvej ved Dådyrvej. Desuden er der mod syd opsat skilte, hvor Clausholmvej krydser Hammelvej, så trafikanter allerede her bliver gjort opmærksomme på afspærringen og kan vælge at køre til Randers ad Århusvej i stedet.

På selve Grenåvej vil der fortsat være indsnævringer af vejen, men ellers ventes ombygningen af krydset ikke at påvirke trafikken nævneværdigt her. Der er heller ikke spærret på Clausholmvej i sydlig retning.

Kristrup Engvej spærres snart

Ud over Clausholmvej kommer den sidste del af etableringen af Ny Havnevej til at påvirke Kristrup Engvej, der fra omkring uge 26 bliver afspærret permanent på det sted, hvor vejen skal krydses af Ny Havnevej. Her vil det fremover udelukkende være muligt for cyklister og gående at passere.

Ny Havnevej forventes at være klar til brug i begyndelsen af juli 2024. Den vil forbedre adgangen til den nye Randers Havn med god forbindelse til Motorvej E45. Vejen bliver også den nye adgangsvej til genbrugsplads, pantstation og Romalt, samt de virksomheder der i øvrigt ligger i området.

Desuden har vejen betydning for realiseringen af Flodbyen og vil, når Klimabroen er etableret, bidrage til at aflaste trafikken på Randers Bro.

 

Kommentarer