Debat og politik

Byråd lukker Visit Randers. Markedsføring og service sendes til Aarhus

Fire medarbejdere afskediges når Visit Randers fra Nytår ikke længere vil være en del af kommunens turist-service, men i stedet flyttes til Aarhus.

Med et flertal på 24 ud af 31 medlemmer stemte Randers Byråd i dag for, at lukke kommunens lokale turistkontor Visit Randers for i fremtiden at blive en del af Destination Aarhus.

Det ligger dermed fast, at turister og lokale erhvervsdrivende i Randers om tre måneder, den 1. januar 2020, vil møde en låst dør på Rådhustorvet 4, når de søger gode råd og inspiration til oplevelser i Randers og omegn.

Selvom beslutningen i byrådet havde et flertal på godt 75% var talerrækken lang og debatten til tider heftig blandt byrådets medlemmer. Fra starten lå det klart at Velfærdslisten, Beboerlisten og Radikale Venstre ville stemme imod, mens de lå uklart om flere end Henning Jensen Nyhuus fra Socialdemokratiet ville stemme imod parti-linien.

Ved afstemningen undlod tre at stemme, nemlig Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten, Anker Boje og Iben Sønderup begge Socialdemokratiet.

Aftalen er foreløbig tre-årig og dækker perioden 2020-2022. Destination Aarhus indtræder i koordinationsgruppen for Naturpark Randers Fjord, skal blandt andet støtte op om Randers særlige indsats i forbindelse med Kina samt Gudenåsamarbejdet. Visit Aarhus vil også være forpligtiget til at tænke lokale Randers-attraktioner ind i større pakker af turismeprodukter.

Kommentarer