Mellerup

Byfornyelse på vej i Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg

Både Ålum, Havndal, Mellerup og Asferg kan se frem til en byfornyelse i løbet af 2021-2024.

Randers Byråd har peget på fire byer, hvor der i perioden 2021-2024 vil være større investeringer i fysiske forbedringer. I alt 19 byer havde ansøgt om områdefornyelse i deres lokalområde.

“Vi har gode erfaringer med områdefornyelser i landsbyerne, og vi ved, at det gør en forskel for borgerne og for udviklingen i lokalområdet. Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg er alle byer, der rummer gode bosætningskvaliteter, en bevaringsværdig kulturarv, naturskønne omgivelser og et aktivt og engageret lokalt fællesskab. Samtidig har byerne nogle udfordringer, som kan løses gennem en områdefornyelse,” siger Torben Hansen, der er borgmester i Randers Kommune.

På mødet den 14. juni 2021 besluttede byrådet enstemmigt, at Mellerup, Ålum, Havndal og Asfeg får del i de omkring 30 millioner kroner, der er afsat til byfornyelse frem mod 2024. Dermed følger de fire byer i fodsporene på en række lokalsamfund, hvor der i de seneste år er arbejdet med områdefornyelser. Blandt andet er der gennemført områdefornyelser i Langå og Øster Tørslev, lige nu er der gang i områdefornyelser i Gjerlev og Øster Bjerregrav/Over Fussing, ligesom der er områdefornyelse på vej i Albæk.

19 byer har ansøgt

I Randers Kommune bliver områdefornyelserne altid gennemført i tæt samarbejde med borgerne i området. Derfor satte landdistriktsudvalget sidste år gang i en proces for udpegning af nye byer til områdefornyelse. Her blev alle byer, der ønskede at komme i betragtning, opfordret til at komme på banen, og siden da har hele 19 lokalområder henvendt sig til Randers Kommune med en ansøgning.

At valget nu er faldet på de fire byer, bygger på en kortlægning af demografiske og geografisk forhold samt en besigtigelse i de 19 ansøgte byer. Derudover har der i landdistriktsudvalget været holdt en workshop, før udvalget på et møde i slutningen af maj besluttede at anbefale de fire byer. En beslutning som byrådet altså nu bakker op om.

“Vi ved, at der er et stort ønske om områdefornyelser i mange af kommunens byer. Vi er i landdistriktsudvalget særlig opmærksomme på at få udpeget de byer, hvor områdefornyelserne vil have størst effekt. Samtidig vil vi sikre, at vi har andre værktøjer og indsatser, der kan tilbydes til øvrige byer, så de attraktive nærmiljøer kan højnes i flere af landsbyerne,” siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget.

Styrket indsats

For at skabe forbedringer flere steder, har Randers Kommune blandt andet planer om en styrket indsats for nedrivning af faldefærdige og skæmmende huse i landdistrikterne. Besigtigelsen i landsbyerne og spørgeskemaundersøgelser gennemført i lokalbyerne i foråret 2020 viser nemlig, at der er udfordringer med nedslidt bygningsmasse flere steder i kommunen.

Samtidig forventer Randers Kommune at udarbejde strukturplaner i fire af de større byer i landdistrikterne. Det drejer sig om Stevnstrup, Assentoft, Spentrup og Øster Bjerregrav. Her vil forvaltningen, hvis planerne godkendes i Byrådet, i samarbejde med borgerne se nærmere på de fremtidige udviklingsmuligheder.

I Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg vil områdefornyelserne blive igangsat i perioden 2021-2024. Hvad der konkret skal ske i byerne ligger endnu ikke fast. Her vil forvaltningen i samarbejde med lokalområderne fastlægge en plan, som byrådet på et senere tidspunkt tager stilling til.

Fakta

  • En områdefornyelse er en helhedsorienteret indsats, hvor kommunen over 3-5 år gennemfører anlægsopgaver for at sikre et attraktivt nærmiljø og forbedre det fysiske bymiljø.
  • Eksempler på områdefornyelse kan være investeringer i trafik, byforskønnelse, torve og pladser, klimatilpasning samt kulturelle formål.
  • Områdefornyelse er en del af byfornyelsesloven, hvor der er muligt for statslig refusion.
  • I Randers Kommune gennemføres områdefornyelser i tæt samarbejde med borgerne.
  • Randers Kommune afsætter årligt 4,7 mio. til byfornyelse, hvoraf 3,9 disponeres til områdefornyelse. Det resterende anvendes til nedrivninger og bygningsforbedringer.

Kommentarer