Havndal

Byfornyelse igen vendt i Landdistriktsudvalget

Foto: Randers Kommune

På mødet i Landdistriktsudvalget i marts drøftede udvalget byfornyelsesindsatsen for de kommende år samt status på igangværende områdefornyelser. På udvalgsmødet den 19. maj var byfornyelse igen på dagsordenen, da den økonomiske side af byfornyelsesindsatsen blev vendt.

“Byfornyelsesloven rummer mange forskellige typer indsatser. Ud over midler til områdefornyelse skal der også findes midler til nedrivning og bygningsforbedringer. Forvaltningen gav os på mødet forslag og inspiration til, hvordan vi kan bruge byfornyelsesloven til at understøtte vores politiske mål og visioner; herunder skabe attraktive nærmiljøer, bevare kulturarv og identitet, understøtte fællesskabet og bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi havde en god drøftelse af mulighederne for at understøtte arbejdet med udvikling af landsbyer og landdistrikter, ” fortæller formand for Landdistriktsudvalget Anne Hjortshøj. 

Kommunens forvaltning anslår med udgangspunkt i de nuværende kommunale disponeringer og statslige tildelinger, at der minimum kan disponeres over 25 millioner kroner til byfornyelsesprojekter til og med 2025. Forvaltningen foreslår, at midlerne som udgangspunkt anvendes til de initiativer, der er igangsat med byfornyelsesindsatsen 2021-2024, herunder primært områdefornyelse. 

I de kommende år skal der igangsættes fire nye områdefornyelser i henholdsvis Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg. 

I forbindelse med udpegning af områdefornyelser i 2020-2021 vurderede forvaltningen, at der minimum skal anvendes 4-5 millioner kroner til en områdefornyelse. Vurderingen er en nedre økonomisk grænse for, hvad der skal investeres, for at områdefornyelsen kan gennemføres helhedsorienteret og med ønsket effekt. 

I det seneste år er der sket en væsentlig prisstigning i anlægsbranchen. En konsekvens er, at man kan få “mindre for pengene”, og det giver en vis usikkerhed, når der skal udarbejdes budgetter. Den statslige støtte til områdefornyelser varierer fra år til år, og det vides ikke, hvor længe de statslige tildelinger fortsætter. 

Senest har Randers Kommune modtaget 3,2 millioner kroner, der skal bruges inden 2024. Randers Kommune fik i 2021 andel i andre kommuners ubrugte midler, og de statslige midler skal anvendes inden for 24 måneder og forudsætter samtidig kommunal medfinansiering.

Kommentarer