Randers By

Butik på Mariagervej sendt på tvangsauktion

Randers C: Konkursboet efter Kendt Skov Nielsen har sendt et butikslokale på Mariagervej 50 på tvangsauktion.

Konkursboet efter Kendt Skov Nielsen har sendt ejerlejligheden på Mariagervej 50, st tv. i Randers C på tvangsauktion. Der er tale om et butik/ekspeditionslokale mod Mariagervej med glasfacade. Tidligere bageri nu anvendt til take-away.

Ifølge BBR-Meddelelsen er der et erhvervsareal på henholdsvis 84 m² og 417 m². Ejerlejligheden omfatter desuden 20 m² garage og 68 m² lager i kælder medregnet i erhvervsarealet.

Langs Fuglebakken er der produktions- og baglokaler. Varierende gulvbelægninger. Delvis kælder med betongulv. Der har været problemer med utætte vandrør i kælderen. Et kølerum fungerer. Øvrige køle-/frostbokse/rum fungerer ikke ifølge lejer.

Bageriudstyr fungerer ifølge lejer ikke, og lejer har efter det oplyste, forud for konkursen, fået tilladelse til at fjerne dette.

Lejer oplyser, at inventar, bortset fra naglefaste installationer, tilhører lejer. Endvidere oplyser lejer, at der er problemer med dårlige facader og nedslidt tagbelægning samt opvarmning af lokalerne.

Det tinglyst areal udgør 555 m², og fordelingstallet er 250/1.000.
Ejendomsværdien er sat til 2.350.000 kroner, heraf grundværdi 273.600 kroner.

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk.

Det er den anden auktion. Det højeste bud på den første auktion lød på 100.000 kroner.

Tvangsauktionen afholdes onsdag den 6. juli klokken 11:00 ved Retten i Randers.

mariagervej_50_st_tv_rander

Kommentarer