Uddannelse

Bredt flertal i Folketinget er klar med en forlængelse af hjælpepakken til efterskolerne

Tomme klasselokaler på efterskolerne holder hårdt økonomisk for både skolerne og forældre med hjemsendte børn.

COVID-19 påvirker stadig danskernes hverdag – ikke mindst på skoler og uddannelsesinstitutioner, som igen er lukkede for at bidrage til at holde smittetrykket nede. Det betyder, at elever ikke kan være på efterskoler, frie fagskoler og på andre uddannelser, hvor de ellers bor og opholder sig.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne er enige om at hjælpe efterskoler, frie fagskoler og øvrige skoler med kostafdelinger til at komme igennem den aktuelle fase af nedlukninger. Tiltagene er i vid udstrækning en videreførelse af de hjælpepakker, der blev aftalt i 2020.

Aftalen medfører, at forældre- og deltagerbetaling på efterskoler og andre kostskoler reduceres. Derudover er aftalt en pulje til at hjælpe skoler, som oplever elevudmeldelser i nedlukningsperioden. 

”Regeringen står vagt om et stærkt uddannelsessystem, mens vi bekæmper pandemien. Med hjælpepakken folder vi igen et sikkerhedsnet ud under institutioner og forældre. Jeg er glad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om dette, og at forældre, hvis børn er sendt hjem fra efterskoler, kan se frem til noget luft i budgettet,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Kommentarer