Langå

Bosted i Langå officielt indviet

Socialudvalgsformand Rosa Lykke Yde var blandt talerne til indvielsen af det nye bosted. Foto: Randers Kommune.

I Bostedet Bredgade og Svalegangen bor 15 unge voksne med autismespektrumforstyrrelser. Det blev indviet med taler, kaffe og kage mandag 31. oktober.

Pårørende, medarbejdere, ledere og chefer var mødt op for at fejre indvielsen af det nye bosted på Bredgade 8 i naturskønne Langå.

Socialudvalgsformand Rosa Lykke Yde åbnede begivenheden med en tale:

– Det er en stor glæde for mig, at vi i dag kan indvie bo- og aktivitetstilbuddet her i Langå. Det er endnu et skridt i retningen af vores boligplan, som skal sikre gode botilbud, som kan imødekomme de forskellige behov unge voksne med autismespektrumforstyrrelser har, sagde Rosa Lykke Yde inden hun takkede alle dem, som har samarbejdet for at få bostedet på benene: Randers Kommunes forvaltning, Lejerbo og entrepenørfirmaet Jorton. En tak gik også til bostedets ledelse, medarbejdere og beboere.

På bostedet bor 15 unge voksne med autismediagnose, som har brug for forskellige støttetilbud. De bor i hver deres lejligheder med aktiviteter og måltider i fællesarealerne. Nogle bliver boende i mange år mens andre flytter for sig selv, når de har fået den støtte, de har brug for.

Områdeleder Poul Erik Bloch fik også lejlighed til at sætte ord på indvielsen: 

– Vi har allerede været her i 10 måneder, og det har været en løbende proces for at lære stedet og hinanden at kende. De her bygninger er blevet en kanon ramme. Tak til jer alle for at være med til officielt at åbne vores fine bosted, sagde han.

Efter talerrækken var det tid til kaffe og kage efterfulgt af en rundvisning i huset.

Kommentarer