Randers By

Borgmesteren indviede nyanlagte gydebanker i Svejstrup Bæk

Se billedserie Borgmester Torben Hansen (S) bidrog i forbindelse med indvielsen af de nye gydepladser også i udsætning af såkaldte skjulesten i Svejstrup Bæk. Foto Jan Szwed. Se flere billeder i galleriet

Fredag 17. december indviede borgmester Torben Hansen sammen med lærer ved Oust Mølleskolen, Thorbjørn Lager, ni ny-anlagte gydebanker i Svejstrup Bæk. Ved samme lejlighed blev Oust Mølleskolen elever udnævnt til ’vandløbets vogtere’.

Den lille Svejstrup Bæk ved Oust Mølle har som tilløb til landets længste vandløb stor betydning som gydevandløb for havørrederne i det vidt forgrenede Gudenå-system. Svejstrup Bæk er nemlig det nederste tilløb til Gudenåen og dermed det første, de gydemodne havørreder støder på under deres opgang (kilde: ulnits.dk, red.).

Gydebankerne i åen, som er del af Randers Kommunes vandområdeplan, skal forbedre forholdene for blandt andet havørreder, og så har det i dette tilfælde den sidegevinst, at blandt andet besøgende i Doktorparken får bedre muligheder for at se naturen blomstre, når man går en tur langs bækken.

Projektet med de nye gydebanker omfatter en strækning på omkring 1,6 kilometer med start nedenfor togbanen og videre gennem Doktorparken til Vasen syd for Viborgvej. Her er lagt 100 kubikmeter grus og sten i bækken fordelt på ni nye gydebanker. 

Seks af gydebankerne ligger langs stien ved Doktorparken, mens tre andre gydebanker er placeret nær Børnehaven Ålykke og bofællesskabet A/B Åldalen 86, hvor der ligeledes er mulighed for at gå en tur langs bækken på vestsiden af Svejstrup Bæk mod Vasen.

Borgmester Torben Hansen holdt en tale forud for indvielsen af de nye gydebanker i Svejstrup Bæk. Her beskrev han Randers Kommunes indsats omkring mange nok små, men væsentlige, vandløb i kommunens vandområdeplan og hilste velkommen, at endu et projekt kunne udmøntes til gavn for både fisk og andre kulturer i Svejstrup Bæk, men også til gavn for borgerne, der får glæde af endnu mere naturlig natur. Foto: Jan Szwed

Vandløbets vogtere

Gydebankerne skaber optimale betingelser for, at ørreder kan formere sig. Samtidig er de med til at genskabe et naturligt liv af smådyr og vandplanter, og i den forbindelse har eleverne på Oust Mølleskolen fået tildelt en vigtig opgave. 

Under indvielsen blev skolens elever nemlig udnævnt til ’vandløbets vogtere’. Det betyder, at de som en del af undervisningen får til opgave at passe på bækken.

En opgave der ligger helt i tråd med skolens store fokus på naturprojekter anført af Thorbjørn Lager, der også er ivrig lystfisker og derfor også generelt interesserer sig meget for fiskenes vilkår i de danske vandløb.

Thorbjørn Lager er lærer på Ouest Mølleskolen, hvor Svejstrup Bæk slynger sig forbi i ‘baghaven’. Hans elever på skolen blev ved indvielsen udnævnt som ’vandløbets vogtere’. Det betyder, at de som en del af undervisningen får til opgave at passe på bækken. Foto: Jan Szwed

Indsatsen virker

Projektet i Svejstrup Bæk er finansieret af statslige midler og gennemført af Randers Kommune i samarbejde med lodsejere langs bækken. Det er en del af en større indsats for at forbedre vandløbene, hvor byrådet også lokalt har afsat penge til natur og vandløbsforbedringer.  

Ud over etablering af gydebanker handler projektet også om at fjerne spærringer for fisk og enkelte steder om genslyngning, så vandløbet får et mere naturligt forløb. 

Erfaringer viser, at det virker. I Tvede Å er det for eksempel med samme virkemidler lykkedes at skabe mere end en fordobling af fiskebestanden, og i Svejstrup Bæk har kommunens vandløbsmedarbejdere allerede konstateret, at ørrederne har taget godt imod de nye gydebanker.

Kommentarer