Kultur

Boligkonference sætter fokus på den mangfoldige by

Foto: Randers kommune

30. august 2022 samles politikere, boligorganisationer, beboerrepræsentanter og kommunen til Boligkonference 2022. Med ekspertoplæg og faglige diskussioner giver konferencen nye perspektiver på fremtidens blandede by med forskellige boligtyper og beboersammensætninger. Pressen er velkommen til at deltage.

“Jeg glæder mig til at deltage i samtalen om hvilke tendenser og udfordringer, vi kan se frem til. Det er væsentligt, at vi i fællesskab drøfter, hvordan vores by og kommune skal udvikle sig. På den måde kan vi bedst muligt samarbejde om at imødekomme fremtidens behov for forskellige boligtyper og sikre trivslen blandt beboerne på tværs af alder, sociale forhold og kulturvaner,” siger borgmester Torben Hansen, som er en af talerne på konferencen. 

“Jeg ser særligt frem til at deltage i diskussionen om hvordan vi kan modarbejde den ensomhed, som mange af vores ældre borgere oplever,” siger Torben Hansen. 

Blandt de punkter, som bliver vendt på konferencen, er hvordan fremtidens fordeling af almene boliger, ejerboliger og andre boligtyper bør se ud. Konferencen byder også på workshops og ekspertoplæg om hvorfor vi bosætter os, som vi gør, og hvilke muligheder seniorbofællesskaber kan bidrage med.

Konferencen er arrangeret af Boligorganisationerne i samarbejde med Randers Kommune.

Konferencens program

Boligkonferencen 2022 med temaet “Sammen om den blandede by” 30. august 2022, 9.00-14.30 hos RandersBolig, Marsvej 1, 8960 Randers SØ.

 • 9.00 Ankomst og indskrivning
 • 9.15 Åbning af konferencen: Jan Guldmann, bestyrelsesformand i RandersBolig og moderator på boligkonferencen
 • 9.20 Sammen om den blandede by: Hvad vil det sige at være sammen om den blandede by – og hvad skal vi have særligt øje for? Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune
 • 9.30 Status for det bystrategiske og boligsociale arbejde: Hvad er der sket det seneste år i arbejdet med de udsatte og udfordrede boligområder, og hvad er de næste skridt? Pia Hesselvig, forretningsfører i Lejerbo, og Kenneth Taylor Hansen, direktør i RandersBolig i samtale med Jens Heslop, direktør i Udvikling, Miljø og Teknik, Randers Kommune
 • 9.45 By og boligudviklingen i Randers Kommune: Overordnede tendenser og fremtidige projekter i byudviklingen: Pia Hesselvig, forretningsfører, Lejerbo, Kenneth Taylor Hansen, direktør i RandersBolig, Jens Heslop, direktør i Udvikling, Miljø og Teknik, Randers Kommune
 • 10.15 Pause
 • 10.30 Fremtidens boligtyper i den blandede by: Hvorfor bosætter vi os som vi gør, og hvilke boligtyper kalder fremtiden på? Mette Mechlenborg, Seniorforsker ved Build, Aalborg Universitet
 • 11.30 Seniorbofællesskaber: Er der behov for flere seniorbofællesskaber, og kan det være almene boliger? Finn Muus, direktør i Boligkontoret Fredericia
 • 12.00 Jan Guldmann i opsamlende samtale med Mette Mechlenborg og Finn Muus
 • 12.15 Frokost
 • 13.15 Fire workshops – vælg én
 • 14.15 Afrunding v. Jan Guldmann

 

Kommentarer