Fårup

Udsatte børn og unge rammes af besparelser i Randers

David Holmberg fra Fårup er uenig i byrådets besparelse på børne- og ungeområdet.

Læserbrev: David Holmberg, Granvænget 17, Fårup

Et flertal i Randers Byråd bestående af Dansk Folkeparti og Venstre vil spare 23 millioner på udsatte børn og unge, fordi der har været et merforbrug inden for familieafdelingens budget.

Tillidsrepræsentant for socialrådgiverne, Jette Juul, fastslår i Randers Amtsavis, at det er ”bekymrende”, fordi det vil betyde reducerede indsatser for børnene og de unge. Her vil det være nærliggende at stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor vælger byrådsflertallet ikke at finde de 23 millioner på andre områder end de udsatte børn og unge?

Venstres Mark Pring har udtalt at: ”Det handler simpelthen om, at afdelingen skal overholde budgettet ligesom alle andre afdelinger”. Her opererer Mark Pring og byrådsflertallet med den fejlagtige antagelse, at alle kommunale udgifter er styrbare. Så kan udgifterne af en eller anden grund ikke styres det ene år, må de bare betale ved kasse ét det følgende år. Ja så!

En sådan holdning fjerner fuldstændig politikeransvaret, fordi det er ensbetydende med, at afdelingerne jo selv skal finde pengene, hvis ikke de kan overholde budgetrammen. Det kaldes rammestyring, som iboende har den antagelse, at udgifterne til hver en tid er styrbare. Hvorfor hersker denne logik?

Direktionen har en væsentlig interesse i rammestyring. For den enkelte direktør er i udgangspunktet ikke interesseret i at finansiere andre direktørers budgetunderskud. Direktionen har med andre ord en betydelig interesse i at fortælle byrådet, at rammestyring er en optimal styringsmåde, og at alle udgifter er styrbare. Det er alt for besværligt, hvis andre afdelinger skal finansiere en anden afdelings budgetunderskud.

I mine øjne skal medlemmerne af Randers Byråd lade være med at flygte fra deres ansvar. De kunne have sagt til direktionen: Vi ønsker kun, at Familieafdelingen skal finde besparelser for 5 millioner. De resterende 18 millioner skal finansieres på andre områder. Her kunne politikerne komme med eksakte besparelsesforslag, som direktionen efterfølgende kunne lave beregninger på.

For mit eget vedkommende vil jeg altid begynde med at se på, om ikke der kunne findes midler indenfor kultur- og fritidsområdet. Disse områder er i min optik ikke en kommunal kerneopgave. Ja, det er ægte prioritering og lyst til at styre frem for at fralægge sig ansvaret. Det kunne politikerne i Randers Byråd lære meget af, og så skal politikerne lade være med at lade sig kue af direktionen.

Kommentarer