Læsten

Billedskønne Læsten bakker bliver fristed for vild dansk natur

I udkanten af Randers kommune mod Viborg ligger naturperlen Læsten bakker, som for nylig er blevet købt af Den Danske Naturfond for at gøre området til et fristed for vild dansk natur.

Danske Naturfond har købt og sikret et kerneareal på 63 hektar midt i Læsten Bakker. Her skal skal odder, isfugl, orkideer og mange andre sjældne dyr og planter finde et nyt og trygt hjem. Verdens Skove samarbejder med den Danske Naturfond om at frikøbe dansk natur via skovbeviser.

I Læsten Bakker findes et enestående koncentrat af dansk natur: Høje bakker, dybe dale, sø, mose, å og gamle skove. For nyligt har Den Danske Naturfond købt og sikret et kerneområde på 63 hektar midt i Læsten Bakker for at gøre det til et fristed for vild dansk natur.

Målet er at opkøbe yderligere arealer, og indgå frivillige aftaler med private lodsejere og landmænd om naturgenopretning. Når det nye projekt er fuldt gennemført indgår det i et område med mere end 1.000 ha sammenhængende skov og natur omkring Læsten Bakker, Skals Ådal og Fussingø. Håbet er desuden, at bedre skiltning, formidling og faciliteter i området vil åbne flere danskeres øjnene op for det smukke område. Læsten Bakker og Skals Ådal ligger nemlig lidt skjult for de fleste ved hovedvejen mellem Viborg og Randers.

Området er et smukt, kuperet istidslandskab. Stedet er meget karakteristisk med sin lille middelalderkirke på toppen af Læsten Bakker. Herfra strækker sig et krøllet dallandskab mod syd præget af markante bakkedrag, der rejser sig op langs den brede og fladbundede Skals Ådal. På den anden side af ådalen ligger Indskovene og Fussingø, som er ejet af staten, og hvor bl.a. 300 ha skov er udlagt som urørt skov.

Naturen i Læsten Bakker består af overdrev og lyngklædte skrænter. Skals Å snor sig gennem ådalen, og langs åen er der områder med kildevæld, enge, rigkær og krat. Området er ’hotspot’ for natur og biodiversitet med mange sjældne arter. Her lever både odder og isfugl, og her blomstrer orkidéerne om foråret og i den tidlige sommer. I området findes gravhøje og andre kulturspor, der strækker sig tilbage til oldtiden.

Projektet er et af de nyeste eksempel på, hvordan den Danske Naturfond arbejder for at opkøbe områder i Danmark som fristeder for den vilde danske natur. Denne indsats samarbejder Verdens Skove og den Danske Naturfond om igennem salget af skovbeviser, som støtter fonden i at frikøbe egnede områder til urørte, vilde naturskove i Danmark.

Kommentarer