Randers By

Hvad betyder Randers for Europa?

Borgerhøring: Hvem skal bo i Europa? Tirsdag den 18. september 2018, klokken 17.00-18.30, Helligåndshuset, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers. Arkivfoto.

Hvad betyder Europa for Randers? Og hvad betyder Randers for Europa? Disse og mange flere spørgsmål får du mulighed for både at stille og svare på til borgerhøringen i Helligåndshuset tirsdag den 18. september.

Randers er blevet udvalgt som en af de byer, der skal høres om, hvad Danmarks forhold til EU skal være.

Oplysningsforbundet DEO og Randers AOF kommer på besøg med to EU-eksperter, som holder foredrag om EU-relaterede emner, så man kan blive helt skarp på, hvad der foregår, hvad man stemmer om til valget i maj 2019 og hvilke dilemmaer, der er vigtige for Randers og for os alle sammen i EU-politikken. Herefter bliver der debatmøde med mulighed for at stille spørgsmål, komme med kommentarer og i det hele taget blive hørt.

Valget

Mange steder bliver der debatteret, hvornår vi mon får folketingsvalg, men vi ved allerede nu, hvornår der bliver Europa-parlamentsvalg. Det bliver den 23. til den 26. maj 2019.

I 2014 var der flere i Randers syd, 51,61 procent, end i Randers nord, 51,47 procent, der stemte til Europa-parlamentsvalget. Valgdeltagelsen er begge steder noget lavere end deltagelsen til folketingsvalget som er over 84 procent for begge valgsteder. Randers er altså en by med en stolt demokratisk tradition, men det er stadigvæk svært at få alle ned i stemmeboksen når det gælder EU.

Hovedtemaet for mødet i Randers er, hvem der skal bo i Europa. Mødet kommer både til at handle om den fri bevægeligheds påvirkning af arbejdsmarkedet lokalt, om flygtningestrømmene vi så i 2015 og Europas reaktion på dem, samt hvilke nye lande der skal med i EU?

Der tages også fat på andre vigtige emner om EU’s rolle i at sikre arbejde til alle i fremtiden, om hvordan Brexit påvirker Danmark og EU, hvad der foregår med Euroen, og om Danmark skal være med i fremtiden, samt hvad det betyder for Danmark, at de andre EU-lande er gået sammen om et forsvarssamarbejde.

Gør politikerne klogere

Mødet i Helligåndshuset er selvfølgelig en chance for at lære mere om EU, hvis man for eksempel er i tvivl om, hvad vi skal stemme om til maj. Men det er også din chance for at blive hørt af politikerne på Christiansborg. Det er nemlig statsministeren, der har bedt om at høre borgernes forslag, bekymringer og kommentarer til Danmarks forhold til EU. Derfor tager DEO jeres svar med videre til Christiansborg på en konference den 20. november.

Kommentarer