Havndal

Befrielsen markeres af Hjemmeværnskompagni Hvidsten

Torsdag den 4. maj markerer og fejrer hjemmeværnet befrielsen. Pressefoto

Hjemmeværnskompagni Hvidsten nedlægger krans ved Hvidsten Mindelund. Hjemmeværnskompagni Hvidsten deltager endvidere i mindehøjtidelighed ved Mindelunden på Skæring Hede, i mindehøjtidelighed ved Flemming Junchers mindesten ved Overgård Gods og nedlægger blomster ved mindelunden på Nordre Kirkegaard i Randers, ved Frihedsmonumentet på Skovbakken i Randers og ved mindekorset på Kristrup Engvej i Randers.

Den 4. maj 2017 er det 72 år siden, at Danmark igen blev frit. Hjemmeværnet markerer og festligholder befrielsen med kransenedlæggelse og mindehøjtideligheder over hele landet.

Her markerer Hjemmeværnskompagni Hvidsten befrielsesaftenen

  • Kransenedlæggelse ved Hvidsten mindelund:Torsdag den 4. Maj 2017, klokken 19.30 på Mariagervej i Hvidsten, 8981 Spentrup.Hjemmeværnskompagni Hvidsten stiller sammen med Politihjemmeværnskompagni Randers, Flyvehjemmeværnseskadrille 265 Hvidsten og Danmarks Veteraner Kronjylland med fanekommando og fakkelvagt. Kransen vil blive nedlagt af kompagnichef kaptajn Finn Bødtker, som også vil holde en kort mindetale.
  • Mindehøjtidelighed ved Mindelunden, Skæring Hede:Torsdag den 4. Maj 2017, klokken 19.00 på Åstrup Strandvej, 8541 Skødstrup.Mindehøjtideligheden er arrangeret af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger med deltagelse af en lang række faner samt Marinehjemmeværnets Musikkorps.
Flemming Junckers mindesten ved Overgaard Gods. Pressefoto
  • Mindehøjtidelighed ved Flemming Junckers mindesten, Overgaard Gods:Torsdag den 4. Maj 2017, klokken 19.00 ved vejkryds Flemming Junckers Vej/Vesterskovmark, 8970 Havndal.Mindehøjtideligheden er arrangeret af De Samvirkende Soldaterforeninger for Randers og omegn. Der vil være musik, fællessang, kransenedlæggelse af rekrutteringsofficer Kurt Jørgensen fra Hjemmeværnskompagni Hvidsten og tale af biskop emeritus Kjeld Holm. Mariagerfjords Kammerkor medvirker. Aftenen slutter med kaffebord i Udbyneder Forsamlingshus.
  • Kranse og blomsternedlæggelse på Nordre Kirkegaard Randers:Torsdag den 4. Maj 2017, klokken 14.00 på Nørrebrogade 94, 8930 Randers NØ.Sammen med ’Foreningen for bevarelse af Gestapofangers minde’ nedlægger Hjemmeværnskompagni Hvidsten en krans for faldne frihedskæmpere og en buket for omkomne i tyske koncentrationslejre.
  • Blomsternedlæggelse ved Frihedsmonumentet, Skovbakken, Randers:Torsdag den 4. Maj 2017, Cirka klokken 15.00 på Østervangsvej, 8900 Randers.Frihedsmonumentet er rejst i 1949 for at ære de frihedskæmpere fra Randers Amt der døde under 2. verdenskrig. Medlemmer af Hjemmeværnskompagni Hvidsten nedlægger en mindebuket.
  • Blomsternedlæggelse ved Mindekorset, Kristrup Engvej, Randers:Torsdag den 4. Maj 2017, klokken 17.00 på Kristrup Engvej, 8960 Randers SØ.Mindekorset er rejst for Carlo Randrup Thomsen, der mistede livet efter en træfning mellem besættelsesmagten og danske frihedskæmpere den 16. april 1945. Medlemmer af Hjemmeværnskompagni Hvidsten nedlægger en mindebuket.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i mindehøjtidelighederne.

Hjemmeværnskompagni Hvidsten, kompagnichef, kaptajn Finn Bødtker udtaler

Kompagnichef, kaptajn Finn Bødtker fra hjemmeværnskompagni Hvidsten. Pressefoto

Hjemmeværnskompagni Hvidsten der dækker Randers kommune, er en moderne hærhjemmeværnsenhed, som uddanner sig til at løse hærhjemmeværnets kerneopgaver inden for bevogtning og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund. Kompagniet er hjemmehørende i lokaler på Randers Kaserne.

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker. Vi bærer dog vores historie med os gennem vores medlemmer og gennem vort navn.

Hjemmeværnskompagni Hvidsten har medlemmer, som har været med i mange af hjemmeværnets 68 år, og vi finder det naturligt at markere befrielsesaftenen ved at nedlægge en krans ved mindestenen for Hvidstengruppens henrettede medlemmer samt ved at deltage i mindehøjtideligheder i vort område.

Vi træder frem, hvor andre viger tilbage.

Kommentarer