Fårup

BaneDanmarks afspærring i Fårup giver store lokale udfordringer

Banedanmark er nu gået i gang med at nedrive broen i forlængelse af Poppelvænget i Fårup. Men man er stadig ikke færdig med broarbejdet i Handest, og det kommer til at betyde masser af tung trafik igennem Fårup by. Foto: Gitte Hagsholm

Lokale borgere fra Fårup og lokale landmænd er frustrerede over, hvad man betragter som dårlig planlægning fra Banedanmark. Afspærring af nu to broer i lokalområdet skaber trafikkaos i Fårup, som de lokale bønder nu skal køre igennem for at komme frem til deres marker, der ligger på begge sider af jernbanenettet.

Banedanmark er i gang med elektrificering af jernbanenettet mellem Aarhus og Lindholm nord for Aalborg. Det betyder, at næsten 50 broer på strækningen skal bygges om eller rives ned, så der bliver plads til kørestrømsanlægget.

Nu er turen kommet til broen i Fårup, som fører Poppelvænget over banen. Den skal nedlægges og erstattes med en ny, højereliggende bro, som giver plads til den elektriske køretråd. Anlægsarbejdet gik i gang i starten af marts og i sidste uge blev broen spærret.

Det betyder, at al trafik fra Nørbæk til Hovedvejen mellem Randers og Hobro nu bliver ført  gennem Storegade, Jernbanegade og Bakkevænget. Sidstnævnte passerer også vejen til byens skole og børnehus samt Purhushallen.

Udfordring for landmændene

Fårup-borgerne og andre lokale interessenter var informeret om og afklarede med, at der blev en periode med mere trafik gennem byen, mens brobyggeriet stod på. Men brobyggeriet i Handest, få kilometer nord for Fårup, som skulle have været færdiggjort ultimo 2020, er blevet forsinket, og det betyder, at lokalområdet nu ser ind i et forår med store trafikale udfordringer.

Sagen er, at lokale bønder, der har jord på begge sider af banenettet, nu skal igennem Fårup by, fordi to af broerne over jernbanen nu er lukket.

– Alene lukningen af broen ved Handest har nok kostet mig godt og vel en halv million kroner; blandt andet fordi vi har skullet hyre folk i længere tid. Og vi kører fire gange så langt, som vi plejer, med gylle den ene vej og foder den anden vej, siger Jacob Bjerrum, der driver Lundbjerggaard syd for Handest.

Han er bekymret for udsigterne i forhold til brobyggeriet.

– Jeg er ikke imponeret over det forarbejde, der er lavet i forbindelse med broen i ved Handest. Som landmand koster det mig hver dag, og foråret er så vigtig for os. Med de forsinkelser, der er på Handest-broen, så kan jeg frygte, at vi får en endnu større regning med broen i Fårup, siger Jacob Bjerrum og tilføjer:

– Og så er jeg da også træt af, at vi nu skal til at belemre borgerne i Fårup med kørsel af gyllevogne og andre tunge landbrugsmaskiner igennem deres midtby.

– Men vi gør alt for at passe på og genere mindst muligt, fastslår han.

Ønske om udsættelse

Mens landmændene har pengene og lange arbejdstider på spil, så bekymrer borgerne i Fårup sig i særdeleshed trafiksikkerheden særligt omkring skolen og hallen.

Det fik Steen Bundgaard, der er lærer på skolen, men også medlem af byrådet (S), til at rette henvendelse til Banedanmark.

– Da jeg blev bekendt med, at arbejdet med broen ved Handest trak ud, forhørte jeg mig om muligheden for, at man kunne udskyde nedrivningen af broen i Fårup. Omkørsel fra både Handest og Poppelvænget vil komme til at betyde en væsentlig forøgelse af tunge køretøjer og landbrugsmaskiner gennem Fårup by og dermed forbi vores skole og børnehave i Fårup, fortæller han.

Det blev dog et blankt afslag fra Banedanmark med henvisning til, at en afspærring planlægges 1 til 2 år i forvejen, og at tidsplanen derfor ikke kan ændres.

I svaret til Steen Bundgaard begrunder Banedanmark, ved landinspektør Kenneth Vittrup, desuden, at forsinkelsen ved Handest således:

“Projektet ved Vesterlandsvej er forsinket pga. jordbundsforhold, der viste sig markant anderledes i anlægsperioden end den viden, som Banedanmark havde med sig fra de geotekniske forundersøgelser, som også lå til grund for det detailprojekterede anlæg. Dette har betydet en tidskrævende omprojektering af brokonstruktionen i selve anlægsperioden og en venten på nye broelementer. Fabrikken har senest haft en forsinket levering og vintervejret har betydet en besværliggjort proces for støbearbejde. Betydningen er, at Banedanmark først forventer, at kunne åbne broen ved Vesterlandsvej sidst i april.”

Især landbrugsmaskinerne, som har travlt i denne tid, har svært ved at komme igennem Storegade i Fårup, hvor bilerne ofte holder parkeret i begge sider af vejen. Christian Frigaard, som blandt andet kører for Henrik Bjerrum opfordrer til, at man finder en løsning med at parkere i en side, så længe broen er spærret. Denne her måtte han bakke ud af byen igen.Privatfoto

Kommentarer