Hvidsten

Asfaltreparationer på Mariagervej i Hvidsten

Det er blandt andet strækningen langs Hvidsten Kro i Hvidsten, som skal repareres. Foto: Randers Kommune.

I perioden fra mandag den 28. juni 2021 og til og med fredag den 2. juli 2021 reparerer Randers Kommune det eksisterende asfaltlag på vejen gennem Hvidsten by. Arbejdet omfatter fræsning og asfaltering på kørebanen. Det foregår i dagtimerne fra klokken 7-20.

“Vi reparerer den eksisterende kørebane nu, og til efteråret kommer vi så og udlægger nyt asfaltslidlag i hele bredden af vejen,” fortæller Henrik Kaldahl, projektleder ved Vej og Trafik.

“For nogle år siden blev der kloaksepareret på strækningen, og der blev i den forbindelse gravet dybt. Over årene har underbunden stået og arbejdet, og det har medført en ujævn kørebane. Vi udfører reparationer nu, og derefter får det lov at ligge til efteråret, inden vi kommer og udlægger slidlag i fuld bredde. Så kan nå at lave yderligere reparationer, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt,” siger Henrik Kaldahl.

Mariagervej vil være spærret i perioden. Der bliver lavet omkørsel, som vil være tydeligt afmærket med skilte mens arbejdet udføres. Det vil under hele arbejdet være muligt for beboere på Mariagervej at køre til og fra deres bolig. Ligeledes vil det være muligt for brand- og redningskøretøjer at køre på strækningen. Dog vil man kunne komme ud for at man skal holde og vente lidt, inden man kan køre forbi, ligesom der i perioden kan være en høj kant ind til ens indkørsel, så forsigtig kørsel tilrådes. Skulle der blive problemer, kan beboere kontakte asfaltarbejderne.

Busruter, der kører på strækningen, bliver omlagt. Det bliver muligt at orientere sig om, hvordan busruterne kører i perioden på Midttrafiks hjemmeside: www.midttrafik.dk/trafikinfo. Her kan man også se hvilke stoppesteder, der bliver nedlagt i perioden. Der bliver sat information op på de berørte stoppesteder i dagene op til, at arbejdet starter.

“Vi håber på forståelse og beklager de gener, som arbejdet vil medføre, mens det står på,” siger Henrik Kaldahl.

Kommentarer