Erhverv

Ansatte på lønkompensation får mulighed for at forberede genåbning af deres virksomheder

I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttet at justere lønkompensationsordningen, så virksomhederne yderligere får den mulighed, at medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning uden at dette påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Muligheden vil gælde både den generelle lønkompensationsordning og ordningen for tvangslukkede virksomheder. Den kan benyttes én gang for hver lønkompenserede medarbejder, som desuden skal have været omfattet af ordningen i mindst 30 dage i alt.

Samtidig har parterne drøftet rammerne for det neutralitetsprincip, som i foråret 2020 blev knyttet til lønkompensationsordningen. Parterne har i den forbindelse noteret sig, at disse også fremover vil blive anvendt på lønkompensationsordningen

Den generelle lønkompensationsordning gælder fortsat til og med d. 30. juni 2021, mens ordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter indtil de pågældende virksomheder får lov til at genåbne.

– I forbindelse med genåbningen af virksomhederne har vi med denne aftale sikret en øget fleksibilitet i lønkompensationsordningen, som tager hensyn til, at nogle virksomheder efter en lang nedlukning har brug for forberedelsestid til igen at åbne for kunder, besøgende og lignende. Det er jeg glad for, og det medvirker til at understøtte en hensigtsmæssig genåbning, så virksomhederne og deres medarbejdere hurtigst muligt kan komme tilbage til en mere almindelig hverdag, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Også formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard er glad for ordningen:

– Det er en stor lettelse, at vi nu kan se lyset for enden af tunellen, og at den sidste del af genåbningen snart er ved at falde på plads. Jeg er derfor også glad for, at vi er blevet enige om, at medarbejderne nu – 7 dage før virksomheden må åbne – kan genoptage deres arbejde i virksomheden, samtidigt med, at virksomheden fortsat kan få lønkompensation. Det gør vi for at sikre, at genåbningen bliver så effektiv og smidig som mulig for alle parter.

Kommentarer