Randers By

Anlægsarbejdet på Havnegade og Tørvebryggen meget tæt på sin afslutning

Bilister, cyklister og fodgængere kan glæde sig til at at anlægsarbejdet i Havnegade og Tørvebryggen nu har nået sin afslutning. Kortgrafik: Randers Kommune

Formand for Miljø og Teknikudvalget, Nick Zimmermann, er glad for, at arbejdet i Havnegade og Tørvebryggen nu er færdigt. Både bilister, cyklister og fodgængere i området har udvist stor tålmodighed i den tid anlægsarbejdet har stået på.

Den sidste afspærring er væk og de gule omdirigeringsskilte er fortid i Havnegade. Der er nu en ny indkørsel til Busterminalen, en dobbeltrettet cykelsti der forbinder Regnskoven med busterminalen langs Tørvebryggen, nye fortove og kridhvide fodgængerfelter. Tilsammen giver det langt bedre forhold for de lette trafikanter og bustrafikken.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

– Den nye dobbeltrettede cykelsti langs Tørvebryggen betyder en mere naturlig og sikker cykelrute mellem Busterminalen og Banegården, siger Nick Zimmermann, der er formand for Miljø og Teknikudvalget.

– Vi har også fået en god cykel- og gangforbindelse fra Tronholmen til Midtbyen, hvor både fodgængere og cyklister tidligere har krydset Havnegade med livet som indsats. Samtidig er området gjort klar til Flodbyen. Alt i alt helt fantastisk, lyder den begejstrede melding fra udvalgsformanden.

Formålet med vejarbejdet ved Havnegade var at etablere en ny dobbeltrettet cykelsti langs Tørvebryggen og flytte lyskrydset ved Busterminalen cirka 70 meter. Der er i alt afsat 11,6 millioner kroner til projektet, hvoraf Vejdirektoratet bidrager med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje.

De sidste detaljer kommer på plads

Selvom afspærring og omkørslen nu er væk i krydset, så kommer der til at være arbejdsfolk i området den kommende tid for at foretage de sidste rettelser og finjusteringer.

– Vi har identificeret et par udfordringer i krydset, som vi får løst inden for kort tid. I løbet af de næste dage vil bl.a. stien, der forbinder gang-/cykelbroen med resten af krydset, blive justeret, siger projektleder Thomas Langballe.

Det allersidste arbejde vil være at få udlagt slidlag på Havnegade. Arbejdet foregår i løbet af foråret i tidsrummet mellem 18 og 06 og vil dermed kun påvirke trafikken minimalt, lyder det i pressemeddelelsen.

Kommentarer