Mejlby

Anbefaling om at koge vandet i Mejlby ophæves delvist

For langt de fleste brugere af Mejlby Vandværk er det nu ikke længere nødvendigt at koge vandet.

Forbrugerne på Stabelsvej, der får vand fra Mejlby Vandværk, Vandmiljø Randers A/S, anbefales dog forsat at koge deres vand.

Kogeanbefalingen for Mejlby Vandværks forsyningsområde ophæves, dog med undtagelse af Stabelsvej.

Ophævelsen af kogeanbefalingen gælder for hele vandværkets forsyningsområde, som kan ses på side 2.

Vandmiljø Randers og Randers Kommune arbejder forsat på at forhindre, at der opstår nye forureninger, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i en periode fremover.

Randers Kommune, Miljø og Teknik har drøftet vandkvaliteten med Embedslægen.

Embedslægen finder, at kogeanbefalingen kan ophæves i hovedparten af forsyningsområdet, men at kogeanbefalingen opretholdes på Stabelsvej.

Vandværket informerer på deres hjemmeside og sender SMS eller uddeler løbesedler til de forbruger hvor kogeanbefalingen ophæves.

Kommentarer