Albæk

Albæk kæmper for sin idrætsforening

Bent Eriksen (tv) og Niels Winther (th) fra Albæk borgerforening kæmper for at bevare sportsaktiviteterne i Albæk og for at få støttemidler tilbage til renovering af klubhuset. Foto: Egon Thomsen

Fodboldbanerne i Albæk benyttes flittigt, men klubhuset står og forfalder.

Derfor blev borgerne i Albæk glade, da Randers Kommune sidste år bevilligede 2,5 millioner kroner til renovering af klubhuset. Men efter at byrådet i Randers havde vedtaget budgettet for 2017 – 2020 var de 2,5 millioner kroner pludselig forsvundet.

De var overført til etablering af et ”Kraftcenter Harridslev”, som dog indtil videre kun er i planlægningsfasen.

En borgergruppe fra Albæk står i dag uforstående overfor den beslutning og mener, at planen om et Kraftcenter Harridslev til omkring 40 millioner kroner på forhånd er dødsdømt. Derfor kræver de beløbet på 2,5 millioner tilbageført til Albæk klubhus.

Det er efterhånden blevet en principsag for borgerne i Albæk, og derfor inviterede de den 26. januar til et borgermøde i Albæk forsamlingshus, hvor kulturudvalgsformand Mogens Nyholm (R) og Anders Buhl-Christensen (V) deltog.

Læs også: Kraftcenter projektet kræver større areal – Gårdejer nægter at sælge

– På borgermødet var der omkring 100 borgere, og her var der tæt på 100 procents opbakning fra lokalbefolkningen til at bevare vores sportsanlæg samt klubhus, fortæller formand for Albæk borgerforening, Bent Eriksen, som undrer sig over, at styregruppen bag ”Kraftcenter Harridslev” fortsætter uanfægtet.

– Vi synes også, at det er sørgeligt, hvis de små landsbyer bliver udsultet, som tilfældet er her, pointerer han.

Medlem af borgerforeningen Niels Winther supplerer:

– I løbet af fire år vil klubhuset forfalde og kan ikke mere benyttes, og det er da ærgerligt, når det er noget, som borgerne selv har fået op at stå. Er det rimeligt, at vi bare skal se på det, spørger Niels Winther, som også tilføjer, at forfaldet har stået på i mindst 10 år, eller lige så længe som kraftcenterideen har bestået.

De to borgere fortæller, at fodboldbanerne i Albæk benyttes rigtig meget, og at der dagligt er et leben af legende børn og ofte voksne. Derudover benyttes banerne til træning og diverse turneringer, som det har været tilfældet i årtier på Albæk stadion.

Endvidere forstår de to borgere heller ikke, at kraftcenterideen er reduceret til flytning af fodboldbaner.

For borgerne handler det ikke bare om et klubhus, men også om at de små landsbyer skal overleve.

– Vi arbejder på at bevare og styrke landsbyerne Albæk, Vestrup og Østrup ved blandt andet at kæmpe for bevarelse af Albæk Stadion, fordi det gør det mere attraktivt at bosætte sig her, siger Bent Eriksen.

De to medlemmer af borgerforeningen erkender, at et flertal af bestyrelsen i idrætsforeningen er tilhænger af, at fodboldbanerne flyttes til Kraftcenter Harridslev.

Kan I så ikke bare melde jer som kandidater til bestyrelsen i idrætsforeningen, og så gøre jeres indflydelse gældende derigennem?

– Vi mener ikke, at det kan være rigtigt, at en idrætsforenings bestyrelse kan være bestemmende for en landsbys udvikling ved at ville nedlægge fodboldbaner. Vi mener, at Randers Kommune skulle have sagt nej til nye fodboldbaner i Harridslev. Alle taler om, at landsbyerne skal styrkes og støttes, men i den her sag er det modsatte jo tilfældet understreger Bent Eriksen.

Kommentarer