Debat og politik

Aflyser møde med støjramte borgere i Randers

Lokale Venstrepolitikere indkalder til koordinationsmøde med repræsentanter for byråd, folketing og erhvervsliv efter Transportminister Benny Engelbrecht har aflyst sin tur til Randers.

Transportminister Benny Engelbrecht(S) ønsker alligevel ikke at møde de støjramte borgere i Randers. Besøget skulle gennemføres den 3. maj og bag invitationen stod det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen(V), som er overrasket over ministerens aflysning.

Besøget, der først blev udskudt og sidenhen aflyst, skulle give ministeren et indblik i de massive støjproblemer som borgerne i Helsted, Hornbæk og Vorup længe har kæmpet med. Ministerens aflysning overrasker det lokalvalgte folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen.

– Ministeren sagde klart og tydeligt i Folketingssalen at han ville møde de støjramte borgere. Når man samtidig i regeringens udspil kan læse, at der ikke er afsat én eneste krone til støjbekæmpelsesprojekter omkring Randers, får man den tanke at ministeren aldrig har ønsket at møde borgerne. Der er ikke engang afsat midler til støjværn på de tilkørselsramper som regeringen har med i sit udspil. Jeg må indrømme at det ikke kommer bag på mig, men jeg synes ministeren skylder de støjramte borgere en forklaring. På onsdag stiller jeg derfor spørgsmål til ham i Folketingssalen, og der må han give en forklaring på den pludselige aflysning, udtaler Michael Aastrup Jensen, medlem af Folketinget for Venstre.

Ministerens sekretariat begrunder aflysningen med, at der grundet forhandlinger om infrastrukturaftale ikke kan afsættes tid til at gennemføre besøget. Men den forklaring giver Michael Aastrup Jensen ikke meget for.

– Vi havde en aftale som ministeren valgte at udskyde, og sidenhen aflyse. Det kommer næppe bag på ministeren at der skal forhandles, da det jo er ministeren selv der har lagt tidsplanen for forhandlingerne. Jeg kan ikke konkludere andet, end at ministeren aldrig har haft intention om at komme til Randers. Nu vil jeg i stedet samle alle politiske kræfter i Randers, repræsentanter for det randrusianske erhvervsliv samt en række transportordfører fra Folketinget for i fællesskab at få tre spor til Randers ind i den kommende infrastrukturaftale, siger Michael Aastrup Jensen.

Michael Aastrup Jensen(V) og formand for udviklingsudvalget i Randers Kommune, Christian Brøns(V), indkalder den 19.4 kl. 12-13.30 til fælles koordinationsmøde for at lægge pres på regeringen og relevante partier. Formålet er at få udvidelsen af E45 helt til Randers N på dagsordenen. De inviterede er:

Borgmester: Torben Hansen (S), Folketingsmedlemmerne: Thomas Jensen(S), Malte Larsen (S), Charlotte Bromann Mølbæk (SF), Mona Juul (C), Niels Flemming Hansen(C), Andreas Steenberg (Rad.V) og Hans Kristian Skibby(DF).
Randers byråd: Frank Nørgaard (DF – formand for miljø og teknikudvalget), Daniel Madie (C), Mogens Nyholm (Rad.V).
Repræsentanter for erhvervslivet: Per Hastrup – Dansk Industri Randers + Norddjurs, Jens Kristensen – Direktør Erhverv Randers, Finn Møller – Bestyrelsesformand Erhverv Randers, Søren Mark Andersen – bestyrelsesmedlem Erhverv Randers.

Kommentarer