Debat og politik

Afbureaukratisering Ja tak – hvis gennemtænkt

Af Mogens Nyholm, Radikale

Byrådsmedlem, Randers Kommune

Afbureaukratisering handler bl.a. om mindre regulering og lovgivning, færre dokumentationskrav og mere valgfrihed, forenklede procedurer og mere selvbestemmelse i kommunerne. Aktuelt arbejder Randers kommune med afbureaukratisering – et arbejde Radikale Venstre bifalder; og vi går i forreste række.

Når der tales om afbureaukratisering er det vigtigt at skelne mellem nyttigt bureaukrati og unyttigt bureaukrati. ”Nyttigt bureaukrati” er bureaukrati der giver mening f.eks.: sikrer retssikkerhed, ligebehandling, gennemsigtighed i forvaltningen. Det er den del af bureaukratiet der er værdiskabene og ikke kan undværes.

”Unyttigt bureaukrati” er det vi skal til livs. Det handler om dobbelt dokumentation, overdokumentation og overlappende lovgivning.  Formålet med at fjerne unødige regler og bureaukrati er at skabe mere tid til omsorg og nærvær hos borgerne, nærværende og faglig ledelse, mere enkel administration og bedre arbejdsgange for kommunens medarbejdere.

Ligeledes påpeger eksperter, at fænomenet selvpåførte bureaukrati, er en tidsrøver. Hermed menes, at dele af det unyttige bureaukrati skabes lokalt – af kommunerne selv. Det betyder, at kommunerne – og dermed Randers Byråd – må luge ud i det unyttige bureaukrati vi selv skaber, og som synes meningsløs for medarbejdere og borgere. Bl.a. en overdreven nulfejlskultur bidrager til selvpåførte bureaukrati.

Målet for Randers kommune må være at få elimineret alt unyttigt bureaukrati, også den selvpåførte del. Væk med unødvendigt papirnusseri og unødvendig tid ved Pc’en. For medarbejdernes skyld, for borgernes skyld. Derved frigives mere tid til de borgernære velfærdsydelser – som nævnt tidligere bl.a. til omsorg og nærvær.

Vi skal have mere tillid og mindre mistillid i den kommunale organisation. Menige medarbejderes involvering i proces er en nødvendighed, hvis fjernelse af unyttigt bureaukrati skal lykkedes – de ved nemlig om nogen ”hvor skoen trykker”, hvor bøvlet findes. Folketinget må spille med, og give deres vigtige bidrag. Dertil må Randers Byråds politikere fjerne den unyttige del af fejlfinder-kulturen.

Summa summarum omkring afbureaukratisering. Målet må være mindre bøvl og mere mening. Radikale Venstre i Randers byråd er meget motiveret for at bidrage til bøvl elimineres mest muligt – til gavn for os alle i Randers kommune.

Kommentarer