Randers By

Afbrændingsforbud i Randers

Pas på når du tænder grillen i det varme vejr. Arkivfoto

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove.

Beredskab & Sikkerhed udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 2. juni 2018 for Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

 • haveaffald
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede‐ og mosetørv samt bål – herunder bålfade

  Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

 • grill, brug af grill tillades dog på fast ubrændbart underlag.
 • ildsteder
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse‐ eller skære‐aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

  Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der forventes lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj. Beredskab & Sikkerhed følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.

Kommentarer