Debat og politik

Ældreplejesagen: Byråd trækker politianmeldelse tilbage og nedsætter pårørende råd

Efter byrådsmøde: Undersøgelse skal nu afdække om beboerne på Huset Nyvang modtager hjælp, støtte, behandling og omsorg i overensstemmelse med loven.

Mandag aften blev der afholdt ekstraordinært byrådsmøde i Randers på baggrund af fire forslag om kommunens håndtering af ældreområdet stillet af Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Beboerlisten og Velfærdslisten.

Forslagene er stillet på baggrund af TV2’s dokumentar om forholdene i ældreplejen, hvor der blandt andet blev vist skjulte optagelser fra Huset Nyvang i Randers. Forslagstillerne ønsker at kommunen iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af ældreområdet, indføres pårørenderåd på alle kommunens plejecentre, samt at Randers Kommunes politianmeldelse af de journalister, der stod bag de skjulte optagelser på Huset Nyvang, trækkes tilbage.

Aftenens byrådsmøde var af hensyn til den store offentlige interesse rykket til Arena Randers, og efter afstemning af forslagene lidt før klokken 20.00 stod det klart alle forslagene blev vedtaget.

Forinden havde der været en heftig debat mellem politikerne om hvem der skulle have gjot hvad og hvornår. Forvaltningen blev blandt andet kritiseret for i alt i for lang tid ikke at have lyttet til pårørendes klager.

Som en del af forslaget, der blev vetaget lyder det blandt andet:

Undersøgelsen skal afdække om beboerne på Huset Nyvang modtager hjælp, støtte, behandling og omsorg i overensstemmelse med loven og om ledelsen på Huset Nyvang har levet op til sin pligt til at føre tilsyn med den hjælp, der ydes til beboerne. Samtiidg skal det undersøges om der er tilstrækkelige faglige og økonomiske ressourcer til at Huset Nyvang.

Undersøgelsen skal også afdække det politiske og administrative ansvar, herunder om det var borgmesteren, udvalgsformanden eller forvaltningen, der traf beslutningen om, at kommunen ikke skulle se TV2’s dokumentar og hvornår borgmesteren og udvalgsformanden første gang fik tilbudt at se TV2 dokumentaren.

Henning Jensen Nyhuus (S), som er tidligere borgmester i Randers Kommune, viger ikke tilbage med kritik om, hvem der har ansvaret. Før byrådsmødet udtalte han blandt andet til TV2OJ.

– Det er politikerne i byrådets ansvar, og det skal vi tage på os. Det er klart, at vi skulle have reageret lang tid før. Når man ikke reagerer, sker der det, at de magtesløse pårørende for eksempel kontakter TV2 Østjylland, siger han og fortsætter:

– De pårørende og personalet siger, at de forgæves har skrevet og ringet til både forvaltningen og politikerne, uden at der skete noget. Lad os starte undersøgelsen ved Huset Nyvang. Det er væsentligt at finde ud af, om Huset Nyvang overhovedet fungerede fra starten af og hvordan, det kunne så galt, som det er gået.

Henning Jensen Nyhuus håber, at politikerne i Randers, vil tage ved lære af forløbet omkring Huset Nyvang.

Kommentarer