Knejsted

Advarsel: Vand i Knejsted farligt for spædbørn

Knejsted Vandværk har for højt et indhold af nitrat i vandet, så derfor må spædbørn ikke drikke af vandet

Vandet fra Knejsted Vandværk bør ikke drikkes af spædbørn under seks måneder – heller ikke efter kogning. Større børn og voksne kan indtil videre drikke vandet uden sundhedsrisiko. Det meddeler Randers Kommune.

Der er konstateret et for højt indhold af nitrat i vandet fra Knejsted Vandværk. I den den seneste prøve af vandet til vandværkets 30 forbrugere blev der påvist et nitratindhold på 51 mg pr. liter. Ifølge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er grænseværdien 50 mg per liter.

Læs også: 553 vandboringer omkring Mariager Fjord har for højt nitratindhold.

Knejsted Vandværk ligger på adressen Borgergade 38 mellem Øster Tørslev og Dalbyover.

Da nitrat hæmmer blodets evne til at optage ilt, bør vandet fra Knejsted Vandværk ikke anvendes som drikkevand til spædbørn under 6 måneder, heller ikke efter kogning. Større børn og voksne kan fortsat drikke vandet uden sundhedsrisiko, oplyser Randers Kommune.

Vandværket skal forbedre kvaliteten

Randers Kommune, Miljø og Teknik har givet Knejsted Vandværk et påbud om forbedring af drikkevandskvaliteten. Der er samtidig meddelt en dispensation om, at Knejsted Vandværk må overskride kvalitetskravet for nitrat i en periode på op til 3 år.

Dispensationen gælder frem til den 1. september 2019, der er tre år fra det endelige påbud.

Miljø og Teknik i Randers Kommune vil i den kommende indsatsplan for området foreslå, at vandværket, eventuelt i samarbejde med andre vandværker, arbejder på at finde en ny kildeplads et sted, hvor grundvandsressourcen er bedre beskyttet.

Se kort: Knejsted Vandværks forsyningsområde

Kommentarer