112 og retsvæsen

Advarsel: Politiet gennemfører kampagne mod fartsyndere hele næste uge

Fra mandag den 6. - 13. maj gennmfører politiet øget hastighedskotrol over hele landet.

Politiet landet over gennemfører i næste uge fra mandag den 7. maj til søndag den 13. maj 2018 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Kontrollen er koordineret med Sikker Trafiks kampagne: Sænk farten – en lille smule betyder en hel del.

Baggrunden

Der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.

Formålet med politiets kontrol er at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Kontrollen foregår primært på uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger. Derudover opretholder politiet et præventivt kontroltryk ved kontrol på andre vejstrækninger. Hastighed var en betydende faktor i halvdelen af de dødsulykker, som skete i perioden 2010-2015.

– Høj hastighed kan både være, når man kører hurtigere, end fartgrænsen tillader, eller fordi man kører for hurtigt i forhold til forholdene omkring vejen,” siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og fortsætter:

– Men det er med stor glæde, at vi kan se, at politiets hastighedskontroller virker. Det er lykkedes at nedbringe hastigheden på udvalgte landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller, og vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet, og derfor fortsætter vi det gode arbejde med blandt andet denne kontrol.”

Hvorfor indsats mod hastighed

For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
I næsten halvdelen af alle dødsulykker med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

I byerne kan selv små hastighedsoverskridelser medføre meget alvorlige personskader hos fodgængere og cyklister, hvis de påkøres.
For høj hastighed er en faktor i 52% af alle dødsulykker i trafikken.

Kommentarer