Mejlby

Advarsel: Antal bakterier i vandet fra Mejlby Vandværk er for højt

Randers Kommune meddeler i dag den 27. november, at brugere af Mejlby Vandværk bør koge vandet.

Ved en rutinemæssig kontrol er der konstateret et for højt antal bakterier i vandet fra Mejlby Vandværk. Vandværkets forbrugere bør derfor koge vandet.

De omkring 300 forbrugere, der får vand fra Mejlby Vandværk, bør koge deres vand.

Ved en rutinemæssig kontrol af vandet er der nemlig konstateret et forhøjet indhold af bakterier, og det kan derfor være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet uden at koge det først. Prøven har vist, at det såkaldte kimtal er for højt. Det er målt til over 3.000 CFU/ml på ledningsnettet, hvor grænseværdien er 200 CFU/ml.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen, men mistanken er rettet mod de tekniske installationer der netop er blevet udskiftet. Nye vandprøver vil snarest muligt blive udtaget på vandværket og ledningsnettet for at få konstateret forureningskilden og forureningens omfang.

Forbrugere bliver orienteret

Randers Kommune, Miljø og Teknik har drøftet vandkvaliteten med Embedslægen. Embedslægen finder, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand- og husholdningsformål uden at koge det først. På baggrund heraf har Miljø og Teknik meddelt Mejlby Vandværk, Vandmiljø Randers A/S påbud om straks at orientere vandværkets forbrugere om, at myndighederne anbefaler, at vandet koges inden det anvendes til ovennævnte formål.

Vandværket informerer på deres hjemmeside og sender SMS eller uddeler løbesedler til samtlige forbrugere med anbefaling om, at forbrugerne koger vandet før det anvendes til drikkevand- og husholdningsformål.
Vandværkets forsyningsområde

På nedenstående kort kan du se vandværkets forsyningsområde

Kommentarer