Assentoft

Aastrup om LAG-midler: Kriterierne er uforståelige og rigide

Debatindlæg af: Michael Aastrup Jensen
Medlem af Folketinget (V) – bosiddende i Randers

Randers er en storby-kommune og har været bedre end gennemsnittet til at få borgere i beskæftigelse. Derfor kan vi ikke få adgang til LAG midler. Det var mere eller mindre det, som Indenrigs- og Boligministerens svarede mig i Folketingssalen.

Jeg undres.

Ministeren har selv i et svar oplyst at 32 pct af borgerne i Randers bor i landdistrikterne eller i byer med under 3.000 indbyggere. Modsat Frederikssund kommune, der nu er kommet med i LAG puljen, har vi heller ikke fået en ny bro, så kommunen kunne bindes bedre sammen.

Vi har heller ikke S-tog direkte til København, og vi har et markant lavere indkomstgrundlag end Frederikssund. Til gengæld er der én procent færre borgere bosat i landdistrikterne i Randers end i Frederikssund.

Til gengæld bor der flere borgere i landdistrikterne i Randers kommune, når man kigger på antal borgere og ikke målt i procent. På alle tænkelige måder er jeg uforstående over for indenrigs- og boligminister Kaare Dybvads argumentation. Enhver kan da se, at Randers på alle tænkelig måder bør have adgang til LAG midlerne.

Kriterierne er uforståelige og rigide

For mig at se giver det ingen mening at straffe borgerne i landdistrikterne for, at Randers Kommune har fået flere borgere i beskæftigelse end flertallet.

På samme måde giver det ingen mening, at borgerne i Fausing kan få adgang til LAG midlerne, mens dem i Uggelhuse ikke kan, blot fordi Randers by har over 45.000 indbyggere.

Naturligvis skal Randers Kommune fortsat være en del af LAG puljen. Det bliver nok svært med den nuværende regering, der nu har tilkendegivet, at man ønsker at stå fast og lade puljen gå i luften først i april.

Derfor vil jeg efter et kommende valg kæmpe for, at kriterierne for tildeling tager sit udgangspunkt i mere objektive kriterier, så de mange borgere i landdistrikterne i Randers igen kan få adgang.

LAG-puljemidlerne skal naturligvis kunne søges af de kommuner, hvor man har mange bosiddende i landdistrikterne. Det er her, de giver værdi, og det er her, de skal skaber udvikling.

Kommentarer