Land og by

Årsregnskabet for 2018 er godkendt

Randers Byråd har på mødet den 29. april 2019 godkendt årsregnskabet for 2018. Samlet set er der tale om et tilfredsstillende resultat set i lyset af, at flere af kommunens serviceområder kæmper med ubalance i økonomien.

Randers Kommune har i 2018 brugt knap fire milliarder kroner på service til borgerne, 1,9 milliarder kroner på overførselsindkomster og godt 165 millioner på anlæg. Det fremgår af årsregnskabet, som Randers Byråd har godkendt på mødet den 29. april 2019.

Serviceområder er under pres
Samlet set er regnskabet tilfredsstillende og årets resultat viser et overskud på det skattefinansierede område på 64,5 millioner kroner.

Flere af Randers Kommunes serviceområder har dog i 2018 været under et betydeligt udgiftspres, ligesom det også var tilfældet i 2017. Det drejer sig om skoleområdet, specialundervisningsområdet, familieområdet, socialområdet og omsorgsområdet. På alle disse områder er der sat gang i initiativer for at få økonomien i balance. Særligt på skoleområdet har det haft en positiv effekt, og samlet set ligger kommunens likviditet på det forventede niveau ved indgangen til 2019.

Dyk ned i tallene
Vil du vide mere om, hvad dine skattekronerne går til, kan du dykke ned i tallene i denne korte udgave af årsregnskabet.

Randers i tal 2018

Du kan også læse årsberetningen, hvor det hele står beskrevet mere detaljeret.

Årsberetningen for 2018

Kommentarer