Langå

En giftig sag

Læserbrev Af Iben Sønderup,  byrådsmedlem og folketingskandidat (S).

I juli 2016 måtte borgerne i Stevnstrup forundret se til, da en række gravemaskiner rykkede ind på den tidligere Collstropgrund og etablerede en jordvold af 11.000 m3 forurenet jord.

Det viste sig at være et nyt boligbyggeri. Alle vidste, at grunden var forurenet, og jeg fik i slutningen af august henvendelse fra nogle bekymrede borgere, der ville vide, hvad der foregik.  Jeg skrev til forvaltningen og bad om at få sagen på dagsorden til næste udvalgsmøde. Jeg havde tre formål med at rejse denne sag:

1. Jeg ønskede at borgerne skulle vide, at vi politikere ikke var orienteret om, at der nu skulle bygges boliger på Collstropgrunden. Der lå en gammel lokalplan fra 2009, men ingen fortalte os, at den nu skulle sættes i værk. Vi, der ikke sad i byrådet i 2009, kendte derfor ikke til planen.

2. Jeg ville være sikker på, at alle love og regler er overholdt.

3. Jeg ønskede at finde ud af, om man kan være tryg ved håndteringen af den forurenede jord.

Ad 1. Hvis vi politikere var blevet orienteret, kunne vi have forlangt nye undersøgelser af giftgrunden. Og vi kunne have sendt sagen i høring hos naboerne. Det byggeprojekt, der nu er i gang, hviler på otte år gamle undersøgelser og otte år gamle høringssvar. Der kunne jo være kommet ny viden – og nye naboer – til i mellemtiden.

Ad 2. Jeg må konstatere, at alle regler er overholdt. Men det, jeg heraf kan udlede er, at loven er alt for løs i forhold til håndtering af forurenet jord. Den lærdom kan jeg så bringe med mig videre i mit arbejde som folketingskandidat.

Ad. 3. Kan man så være tryg ved håndteringen af den forurenede jord? Jeg er fortsat bekymret. For den forurenede jord er placeret oven på noget jord, som er endnu mere forurenet. Det er da en ringe trøst.

Men, der er dog kommet to positive ting ud af sagen:

1. Bygherre havde lavet jordvolden længere. end han måtte ifølge lokalplanen. Han kunne have søgt dispensation til at få lov at lade den ligge. Men pga. det politiske fokus på sagen har han valgt at omplacere en del af jordvolden, således at de nærmeste naboer har fået i det mindste noget af deres udsyn tilbage.

2. Man er blevet klar over, at håndteringen af forurenede grunde har stor politisk interesse. Og for fremtiden vil jeg bede om, at Miljø- og Teknikudvalget orienteres hver gang, nogen ønsker at bygge på en grund, der er forurenet.

Jeg har fået en oversigt over, hvilke sager af denne type, der har været de seneste to år. Der er 10 sager inkl. denne. Så her er noget at gå i gang med at undersøge. Og det vil jeg naturligvis gøre.

Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti mente, at det, at jeg havde rejst sagen, skyldtes, at jeg er blevet folketingskandidat. Men det kan jeg afvise. Jeg begyndte at undersøge denne sag længe inden pladsen som folketingskandidat i Randers Syd blev ledig.

Hele skandalen bunder i, at det er lykkedes for Collstrop at slippe af sted med at efterlade 13 giftgrunde i Danmark, som samfundet så står med regningen for.

Men nogle gange skal der lokale eksempler til at vise, at en lovgivning er utilstrækkelig.

Kommentarer