Ø. Tørslev

800.000 kroner til sundhed og trivsel blandt børn. Havndal viser vejen

Foto: Randers kommune

Randers Kommune har modtaget 800.000 kroner fra Novo Nordisk Fonden til et projekt med fokus på sundhed og trivsel blandt børn. Indsatsen skal foregå i et lokalområde, og erfaringer fra et lignende projekt fra Havndal viser vejen.

Randers Kommune har fået del i en bevilling fra Novo Nordisk Fonden til et projekt, som skal støtte op om sundhed, bevægelse og trivsel blandt børn. Projektet hedder BØRNENES KOOPERATIV og har til formål at skabe og vedligeholde sunde bevægelsesvaner blandt skolebørn i alderen 6 til 12 år i lokalområder.

– Vi er meget glade for, at vi har fået del i puljen til projektet. Arbejdet med børn og unges sundhed er af højeste prioritet i vores sundhedspolitiske arbejde, og vi ved, at der kan være særlige udfordringer i nogle af lokalområderne, siger Louise Høeg, leder af udvalget for Sundhed, Kultur og Idræt i Randers Kommune.

Der er afsat midler til indsatser i to lokalområder i Randers Kommune. I det ene område starter indsatsen i 2023. Det andet område fungerer som kontrolområde i et par år, før der også igangsættes initiativer der. Det er endnu ikke besluttet, hvilke lokalområder der bliver en del af projektet.

Det er landets tre Steno Diabetes Centre i henholdsvis Aarhus, København og Sjælland, der har modtaget bevillingen fra Novo Nordisk Fonden, og Randers Kommune samarbejder med centeret i Aarhus. 

En sti rundt om søen i Havndal

I Havndal er Randers Kommune og Steno Diabetes Center Aarhus allerede i gang med et projekt med fokus på bevægelse og trivsel blandt børn i alderen 6 til 12 år. Indsatsen startede med en måling på børnenes sundhedstilstand. Målingen viste, at mange af børnene bevæger sig for lidt, har uhensigtsmæssige madvaner, sover for lidt og føler sig ensomme.

Borgere fra Havndal mødtes med fagpersoner fra Randers Sundhedscenter i flere workshops, hvor udfordringerne og løsninger blev vendt og drejet.

– Vi har støttet borgerne i Havndal i at sætte gang i initiativer, der skal skabe bedre rammer for sundhed og trivsel og invitere til bevægelse og fællesskaber. Vi har oplevet et stort engagement, og det har været en fornøjelse at samarbejde med dem. Nu glæder vi os rigtig meget til at udbrede projektet til flere lokalområder, siger Christina Breddam, sundhedschef i Randers Kommune.

I Havndal samarbejder borgerne lige nu med Randers Kommune om at anlægge en sti rundt om en sø og få en legeplads i midtbyen. Der er også bevilget midler til en padelbane til glæde for hele lokalområdet.

Kommentarer