Spentrup

77 år med fred, frihed og demokrati: Hjemmeværnskompagni Hvidsten markerer befrielsesaftenen

Mindehøjtidelighed ved Flemming Junckers Mindesten.
Mindehøjtidelighed ved NordreKirkegård Mindelund.

Når 77-året for Danmarks Befrielse rammer, markerer Hjemmeværnskompagni Hvidsten befrielsesaftenen.

For at fejre befrielsesdagene og i respekt for de kæmpende under besættelsen af Danmark i 1940-1945 markerer og festligholder Hjemmeværnet befrielsen med kranselægning og mindehøjtideligheder over hele landet.

Hjemmeværnskompagni Hvidsten lægger en krans ved Hvidsten Mindelund og deltager endvidere i mindehøjtidelighederne ved Mindelunden på Skæring Hede og ved Flemming Junchers Mindesten ved Overgård Gods.

Desuden ligger kompaganiet krans og blomster ved Mindekorset på Kristrup Engvej i Randers, Frihedsmonumentet på Skovbakken i Randers og Mindelunden og Mindepladen på Nordre Kirkegaard i Randers.

kompagnichef, kaptajn Finn Bødtker.

”Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN, der dækker Randers Kommune, er en moderne hærhjemmeværnsenhed, som uddanner sig til at løse hærhjemmeværnets kerneopgaver inden for bevogtning og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund. Kompagniet er hjemmehørende i lokaler på Randers Kaserne. Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker,” udtaler kompagnichef, kaptajn Finn Bødtker og slutter:

“Hjemmeværnet er et barn af modstandsbevægelsen og også de holdninger og værdier, som modstandsfolkene kæmpede for – Fred, frihed, demokrati og menneskerettigheder. Værdier der i disse dage også kæmpes for andre steder i verden. Befrielsesdagene minder os om en sejr over terror og undertrykkelse – over diktatur og racisme – og minder os også om at hvis vi ikke tager stilling og kæmper for alt, hvad vi har kært – så er der et alternativ, som er langt mindre ønskværdigt. Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN bærer historien med os gennem vores medlemmer og gennem vores navn. Vi finder det hvert år naturligt at markere befrielsesaftenen ved at nedlægge en krans ved mindestenen for Hvidstengruppens henrettede medlemmer samt ved at deltage i mindehøjtideligheder i vores område.”

Lokalt program for dagen:

Kranselægning ved Hvidsten Mindelund:

 • Kl. 19:30
 • Mariagervej, Hvidsten, 8981 Spentrup

Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN stiller sammen med andre hjemmeværnsenheder bla. fra Hjemmeværnskompagni Mariagerfjord, samt Danmarks Veteraner Kronjylland med fanekommando og fakkelvagt.

Kransen vil blive lagt af kompagnichef kaptajn Finn Bødtker, som også vil holde en kort mindetale.

Alle interesserede er velkomne til at overvære kranselægningen.

Blomsterlægning ved Mindekorset, Kristrup Engvej, Randers:

 • Kl. 09:00
 • Kristrup Engvej, 8960 Randers SØ 

Mindekorset er rejst for Carlo Randrup Thomsen, der mistede livet efter en træfning mellem besættelsesmagten og danske frihedskæmpere den 16. april 1945.

Sammen med Randers Marineforening lægger medlemmer af Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN en mindebuket.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i blomsterlægningen.

Mindehøjtidelighed ved Mindelunden, Skæring Hede:

 • Kl. 19:00
 • Mindelunden Skæring Hede, Åstrup Strandvej, 8541 Skødstrup 

Mindehøjtideligheden er arrangeret af Garnisonskommandanten i Århus samt Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger med deltagelse af en lang række faner samt Marinehjemmeværnets Musikkorps.

Medlemmer af Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN står æresvagt ved Randers Terrænsports fane, der bærer navne på faldne medlemmer.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i mindehøjtideligheden.

Mindehøjtidelighed ved Flemming Junckers Mindesten, Overgaard Gods:

 • Kl. 19:00
 • Vejkryds Fl. Junckers Vej/Vesterskovmark, 8970 Havndal 

Mindehøjtideligheden er arrangeret af Garderforeningen for Randers By og Omegn

Der vil være kranselægning af Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN samt fællessang og tale ved tidligere direktør på Overgaard Gods Claus Berggren. Mariagerfjords Kammerkor synger, og aftenen slutter med kaffebord i Tårnsalen på Overgaard Gods.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i mindehøjtideligheden.

Blomsterlægning ved Frihedsmonumentet, Skovbakken, Randers:

 • Kl. 17:00
 • Skovbakken, Østervangsvej, 8900 Randers

Frihedsmonumentet er rejst i 1949 for at ære de frihedskæmpere fra Randers Amt der døde under 2. verdenskrig.

Medlemmer af Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN lægger en mindebuket.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i blomsterlægningen.

Kranse- og blomsterlægning på Nordre Kirkegaard Randers:

 • Kl. 17:30
 • Nørrebrogade 94, 8930 Randers NØ 

Medlemmer af Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN lægger en krans for faldne frihedskæmpere og en buket for omkomne i tyske koncentrationslejre.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i kranse- og blomsterlægningen.

Derudover opfordrer kompganiet til, at man den 4. maj om aftenen tænder lys i sine vinduer for at markere og fejre befrielsesaftenen.

Kommentarer