Spentrup

38 byggegrunde i Spentrup kan nu sættes til salg

Foto: Randers kommune

Randers Byråd nikkede på sit møde mandag den 10. oktober godkendende til en indstilling fra Erhvervs- og planudvalget, som betyder, at 38 byggegrunde på Høgshøjvej i Spentrup nu kan sættes til salg.

– Med den nye udstykning i Spentrup åbner vi mulighed for, at flere kan blive borgere i en populær by med et stærkt fællesskab og foreningsliv. I Spentrup har du naturen lige i baghaven, og du er omgivet af gode faciliteter, der danner rammen om det gode familieliv. Med kun ti minutters kørsel fra Randers og kort vej til E45, forventer vi, at mange vil kigge mod Spentrup, når de skal bosætte sig, siger formand for Erhvervs- og Planudvalget Claus Berggreen.

Udstykningsområdet, der omfatter 38 byggemodnede parcelhusgrunde, udbydes i fire ugers offentligt udbud fra den 17. oktober til den 14. november jfr. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Herefter sælges de resterende grunde i almindeligt salg til de vedtagne udbudspriser. 

Prisniveauet for byggegrundene er fastsat med udgangspunkt i den nuværende markedsudvikling samt grundenes størrelse og beliggenhed. Grundene udbydes inkl. tilslutningsafgifter til priser fra 495.000 kroner til 650.000 kroner. 

Med godkendelsen af salgspriser og øvrige salgsvilkår gives en anlægsindtægtsbevilling på 16.724.000 kroner plus yderligere 304.000 kr. eks. moms til dækning af ekstrafunderingsudgifter, retablering af skelpæle, etablering af grundejerforening og markedsføring.

Se mere på www.randers.dk/spentrup

Kommentarer