Fussingø

150 demonstrerede imod indhegning af Fussingø

Se billedserie Ikke alle biologer er begejstrede for principperne omkring rewilding. Forstkandidat Søren Grene havde et indlæg, hvor han forklarede, at der ifølge ham ikke er evidens for at indhegnede naturnationalparker gør noget godt for biodiversiteten. Foto: Jan Szwed. Se flere billeder i galleriet

Brugerlaug Fussingø blev stiftet kort tid efter, det blev offentliggjort, at Fussingø er udpeget som den ene af i alt 13 naturnationalparker i Danmark. En status, der blandt andet indebærer indhegning af store dele af skoven, og gruppen, som har over 1200 følgere på facebook mener, at projektet vil begrænse adgangen til skovene væsentligt. Det har man protesteret over og mener, at man ikke er blevet lyttet til. Derfor havde man indkaldt til demonstration i udkanten af skoven søndag.

I omegnen af 150 borgere fra nær og fjern havde taget imod Brugerlaugets invitation til at møde op i Fussingø søndag formiddag for at demonstrere mod regeringens planer om at indhegne store dele af skoven, hvor der skal udsættes store græssere, som led i såkaldt rewilding af skoven. Formålet er at skabe større biodiversitet i naturen.

Det er et projekt, der har delt vandene, også blandt politikerne, som var repræsenteret med både fortalere og modstandere til arrangementet, der foregik i udkanten af den skov, det hele handler om.

– Det er faktisk første gang, vi har fået mulighed for at stille spørgsmål til og afkræve svar direkte fra nogle af de ansvarlige politikere, fortæller Malene Thule, medlem af Brugerlaug Fussingø og medarrangør af demonstrationen.

– Siden planerne om at lave Fussingø til naturnationalpark har vi hamret på døren til beslutningstagerne for at blive hørt. Man har foregøglet os fra starten, at alle interessenter ville blive inddraget i processen, men vi er ikke blevet hørt. Vi har stillet spørgsmål i en uendelighed, men enten bliver vi sendt videre til andre, der heller ikke kan svare på vores spørgsmål, eller vi har modtaget skriftelige automatsvar, hvis vi har fået svar overhovedet, siger hun.

Brugerlauget, som mener, at de foreløbige planer for indhegning af området, der også inkluderer flydespærer i Fussing Sø, reelt vil hindre adgang for mange aktive brugere af skoven, er selv kommet med et alternativ forslag til indhegning.

– Men det er der slet ikke blevet skelet til, siger Malene Thule.

I løbet af formiddagen mødte i omegnen af 150 borgere op for at lytte til argumenter for og imod regeringens planer om at indhegne store dele af skovene i Fussingø. Foto: Jan Szwed

Ikke nødvendigvis et gode

Hans Boye fra Brugerlaug Fussingø bød velkommen ved demonstrationen og præsenterede første indlæg ved biolog Søren Grene.

Søren Grene forklarede, hvorfor han modsat flere kolleger, hvis positive holdning til rewilding miljøministeren læner sig op ad, ikke anser naturnationalparker som et gode for biodiversitet.

Hans påstand er, at de store græssere slet ikke vil kunne holde lysninger nok og, at urørt skov hverken giver mere biodiversitet eller færre truede dyrearter. Han peger på, at man i stedet burde tage lavtproducerende landbrugsjord ud af drift, hegne det ind og plante ny skov der.

Folketingspolitiker Michael Aastrup (V) opfordrede modstanderne mod indhegning af skoven om at fortsætte protesterne. Foto: Jan Szwed

For og imod

De fire politikere, der deltog ved arrangementet søndag, var borgmester Torben Hansen og folketingsmedlem Malte Larsen, begge socialdemokrater og ikke overraskende helt på linie med regeringen, samt Daniel Madié (K) fra Randers byråd og folketingsmedlem Michael Aastrup (V). De to sidstnævnte er imod de nuværende planer om indhegning af skoven.

Michael Aastrup, som var først på ‘talerstolen’ roste Brugerlauget for “med fakta på jeres side at forsøge at forklare, at det bliver kontraproduktivt i forhold til det, man også vil i Folketinget: at danskerne skal ud og røre sig og bruge naturen.”

– Så nytter det ikke at man lader et jerntæppe falde ned over Fussingø, sagde han blandt andet.

– Men slaget er ikke tabt, og nu må vi kæmpe for at få indflydelse, opmuntrede han forsamlingen, hvoraf størstedelen var arge modstandere af indhegningen.

Malte Larsen (S) er helt på linie med sine partikolleger på Christiansborg, når det gælder rewilding-projektet i blandt andet Fussingø. Foto: Jan Szwed

Det kom også til udtryk under både Torben Hansens og i særdeleshed Malte Larsens indlæg. De to blev flere gange mødt med buh-råb og afbrydelser, og ordstyrer Lone Drewes fra brugerlauget måtte flere gange gribe ind, så politikerne kunne komme til orde.

Malte Larsen argumenterede for, at det ville give en bedre biodiversitet og således være til gavn for naturen at hegne skoven ind.

– Formålet er jo at lave en rigere natur med mere dyreliv. Vi har jo en fælles interesse i, at det bliver godt, og jeg er her også for at lytte til jeres argumenter, og for at vi i fællesskab forhåbentligt får enderne til at bøje sig, sagde han mellem utilfredse udbrud fra tilhørerne.

I forhold til tilgængeligheden, som er øverst på dagsordenen for Brugerlaug Fussingø, refererede han miljøminister, Lea Wermelin (S), for at have sagt, at der ville blive plads til 98 procent af de aktiviteter, som borgerne bruger skoven til i dag.

En tilhører ville vide, hvor han havde det tal fra.

– Jeg refererer bare til, hvad jeg har hørt miljøministeren sige. Jeg ved ikke, hvor hun har det fra, lød svaret fra Malte Larsen.

Det svar affødte igen en bemærkning om, at “sådan har det været hele vejen igennem, når man har spurgt, så kommer der ingen svar” og “98 procent af de brugere, der kommer i skoven i dag, ville slet ikke turde bevæge sig ind til studene”.

Bemærkninger, som affødte store klapsalver.

Borgmester Torben Hansen (S) mener, at rewilding-projektet er “helt fantastisk”. Og han opfordrede til en fortsat dialog om, hvordan det skal udmøntes. Foto: Jan Szwed

Torben Hansen har været begejstret for projektet fra starten, og i sit indlæg argumenterede han for sin holdning.

– I forhold til naturen og biodiversiteten vil det være et løft, sagde han og påpegede, at planerne har opbakning fra både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund.

Torben Hansen mente også, at diskussionen om hegn eller ikke hegn helt er overstået efter et flertal i Folketinget sidste uge vedtog den lov, der skal bane vejen for naturnationalparkerne i landet, og så afviste han kritikken om, at borgerne ikke er blevet hørt i sagen.

– Mange har udtrykt bekymring om, at der skulle udsættes heste, køer med kalve og tyre, og det er nu taget ud af planerne, så det nu udelukkende drejer sig om stude, rådyr og krondyr, sagde han og tilføjede:

– Og så må vi i dialog om, hvordan vi kan få det bedste ud af det, så adgangen til området bliver så god som mulig, lød meldingen.

Sidste indlægsholder var byrådsmedlem i Randers, Daniel Madié (K), der blev taget imod med klapsalver, angiveligt fordi han fra start har markeret sin modstand mod indhegning af Fussingø. Han er dermed også gået imod sit eget parti, som i Folketinget denne uge stemte for den lov, der skal bane vej for de nye naturnationalparker.

– Det irriterer mig grænseløst, at det er blevet en kamp om nogle, der vil miljøet i Danmark og andre, der ikke vil miljøet. Det er er en forfærdelig løgn. Alle, som kommer i skoven, vil jo miljøet, vi er naturfolk, sagde Daniel Madié, som mener, der er forskellige måder at redde naturen på.

– Vi har jo allerede hegn, og Brugerlauget her har foreslået, hvor der eventuelt kunne sættes flere. Lad os få mere diversitet i måden at skabe mere biodiversitet, opfordrede han.

Daniel Madié havde taget et billede med fra Lucky Luke-tegneserien ‘Pigtråd over prærien’, hvor ‘the lonesome cowboy’ kæmper mod kvægbaronerne, som vil indhegne hele prærien i pigtråd, for at holde styr på deres kvæg. I baggrunden ses Malte Larsen og Torben Hansen. Foto: Jan Szwed

Malene Thule er glad for arrangementet, som, hun mener, fik sat nyt spot på de mange problemstillinger, der er rejst i forbindelse med rewilding-projektet, og de mange spørgsmål, brugerne af skoven i Fussingø har i samme forbindelse.

– Det er dejligt, at politikerne stillede op, især de, der står på mål for regeringens beslutninger i denne sag, og som var villige til at tage både de verbale tæsk og relevante spørgsmål, der kom fra mange af deltagerne i dag, men jeg må samtidig sige, at der ikke var mange svar at hente, siger hun og tilføjer:

– Det lød, som om politikerne, der argumenterer for indhegningen i Fussingø, egentligt ikke har helt styr på de argumenter, de bliver udstyret med fra regeringen, og derfor svæver svarene lidt i vinden. Og det er jo ikke særligt betryggende.

Malene Thule hæfter sig dog ved, at den netop vedtagne rammelov netop ikke beskriver i detaljer, hvordan rammerne for naturnationalparkerne skal udmøntes, så her sætter hun lid til, at en fortsat offentlig debat vil arbejde til fordel for brugerlaugets agenda.

Forstkandidat Søren Grene fra Nordsjælland flankeret af medlemmer af Brugerlaug Fussingø. Til venstre Lene Stentoft og fra højre Malene Thule og Hans Boye. Foto: Jan Szwed
Helle Handll deltog mødte op i Fussingø på sin islænder Bossi for at demonstrere at både hun og hendes hest er utilfredse med udsigten til mere begrænset adgang til skoven. Foto: Jan Szwed
Mor og datter fra lokalområdet var mødt op til demonstrationen søndag med deres eget banner med budskab om at holde adgangen åben til til skoven. Foto: Jan Szwed
Mange hundeluftere, som er flittige brugere af skovene i Fussingø, var mødt op for at deltage i demonstrationen. Foto: Jan Szwed

Kommentarer