Livsstil og forbrug

12 parker i Randers får en makeover

Den nye legeplads i parken har fået nye splinternye legeredskaber til stor glæde for de mange besøgende børn.

Randers Kommune er i gang med at renovere 12 parker i Randers. Arbejdet omfatter renovering af stier, bænke og affaldsspande. Altananlægget i Randers er én af de første parker, der har fået renoveret bænke og stier. Parken har også fået en ny legeplads.

I april 2020 besluttede sundheds- idræts- og kulturudvalget, at parkerne i Randers by skal renoveres. Gamle, men funktionelle bænke bliver malet og repareret, mens bænke, der er i for dårlig stand, smides ud og erstattes med nye bænke. Grus- og asfaltstier med huller får ny belægning, ligesom flere affaldsspande skal erstattes af nye og større affaldsspande, hvor det er nødvendigt:

– Parkerne i Randers er populære og bliver flittigt brugt af borgere i alle aldre hele året rundt. Det er derfor nødvendigt at renovere det nedslidte inventar og vedligeholde stierne, så borgerne har en positiv oplevelse, når de opholder sig og færdes i byens grønne oaser – siger Louise Høeg, formand for sundheds- idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune.

Renovering har ændret legeområde
I forbindelse med renoveringen af Altananlægget blev et par bygninger ved legepladsen malet, inventaret i toiletterne udskiftet og den gamle slidte legeplads erstattet af helt nye legeredskaber. Til stor glæde for en masse SFO-børn fra Forberedelsesskolen, der dagligt bruger området om eftermiddagen:

– Det har gjort en stor forskel, at bygningerne er blevet malet, og at der er kommet en ny legeplads. Inden renoveringen var der malet meget graffiti på bygningerne. Toiletterne var gamle og slidte, og det flød med affald. De nye tiltag har ændret området. Her er ingen graffiti og intet affald, der ligger og flyder. Børnene elsker de nye legeredskaber, så renoveringen har virkelig forandret området positivt – siger Thomas Malling-Jensen, som er SFO-leder på Forberedelsesskolen.

I løbet af de næste par år bliver disse parker renoveret:
Randers Kommune renoverer én park ad gangen. Næste park, der står for tur, er Skovbakken. Desuden renoveres Tøjhushaven, Doktorparken, Vestparken, Rismølleparken, Tronholmen, Justesens Plæne, Gethers Parken, Kærsmindeparken, Tirsdalen og et grønt areal ved Randers Lystbådehavn.

Kommentarer