Fårup

11 milllioner til 51 nye projekter i landdistrikterne

51 projekter projekter over hele landet har fået del i Landdistriktspuljen. Fremsendt foto

Erhvervsministeriets landdistriktspulje har netop tildelt 11 millioner kroner til en række projekter rundt i landdistrikterne.

51 nye projekter i landdistrikterne modtager 11 millioner kroner fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje. Projekterne skal skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Landdistriktspuljen, som har eksisteret igennem en længere årrække, bidrager til at skabe liv og aktivitet, mener Landdistrikternes Fællesråd.

– Landdistriktsmidlerne spiller en vigtig rolle i forhold at understøtte udviklingen i de danske landdistrikter og øsamfund og er derfor et vigtigt element for at realisere vores fælles vision om at skabe vækst og udvikling i hele landet, sige formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

– Det gode liv i landsbyerne kommer ikke af sig selv, mange mennesker engagerer sig og yder hver dag en kæmpe indsats for fællesskabet. Derfor er det dejligt, at mange relevante projekter har fået støtte fra Landdistriktspuljen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nedsatte tidligere på året et rådgivende udvalg for Landdistriktspuljen.

Udvalget, som består af formanden Grethe Saabye og Marie Louise Friderichsen, Finn Jorsal og Jan Bendix, har vurderet ansøgningerne og 51 projekter er indstillet til midler fra puljen.

Erhvervsministeriet oplyser, at cirka. 5,9 millioner kroner går til 22 forsøgsprojekter, cirka 2,6 millioner kroner til 7 forsknings- og informationsprojekter, og omkring 2,7 millioner kroner går til 22 projekter på de små øer.

Lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer

Landdistriktspuljen har blandt andet ydet tilskud til en række forsøgsprojekter i landdistrikterne. Det prioriterede tema er “Den moderne landsby – lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer”.

En af projekterne, der har modtaget støtte, er “Udvikling af nye erhverv – den moderne landsby i ny rolle”, som har til formål at undersøge og i miniformat afprøve værktøjer til, hvordan den moderne landsby bedst kan deltage i skabelse af nye erhverv.

Projektet er et samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

LEn lan  række projekter har fået anddistriktsforsker Hanne Tanvig vil forestå den faglige ledelse af projektet, der blandt andet vil inddrage en række landsbyer og andre relevante parter.

– Jeg glæder mig over, at udvalget og styrelsen har imødekommet vores projekt, som handler om, at udvikle og afprøve metoder til, hvordan den moderne landsby kan spille en rolle som aktør for erhvervsfremme i landsbyerne, slutter Steffen Damsgaard.

Se lister over de alle 51 projekter her:

Til efteråret åbnes for Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde. Læs mere på Liv og Land.

Landdistrikternes Fællesråd er national sparringspartner for Folketinget og centraladministrationen og formidler i den forbindelse relevante informationer omkring puljer, aktiviteter og lignende.

Kommentarer