Assentoft

19,5 millioner kroner fordeles nu til idrætsfaciliteter

Randers Byråd har på mødet i dag mandag den 11. juni fordelt midler til etablering og ombygning af en lang række idrætsfaciliteter i kommunen. I alt har byrådet prioriteret 19.5 millioner kroner frem mod 2021. Se hvad der er bevilget penge til her.

Randers Byråd har tidligere afsat 19,5 millioner kroner til idrætsfaciliteter i perioden 2018-2021, og nu er det besluttet, hvad pengene konkret skal gå til. Det skete på mødet den 11. juni 2018.

Her valgte byrådet at fordele de 19,5 til følgende idrætsfaciliteter:

Ombygning af lokaler i Assentofthallerne og E-motion – Klubhus Assentoft: 2.400.000
Nyt klubhus og nye omklædningsrum i Stevnstrup: 3.000.000
Udvidelse af græsbane i Stevnstrup: 260.000
Etablering af nye Padel Tennisbaner i Randers C: 300.000
Nyt jolle matchrace center Randers havn og fjord: 170.000
Liv på vandet ved Randers fjord, kyst og Gudenå: 300.000
Udvidelse af motionsrum i Randers Roklub: 382.000
Tilbygning på Langvang i Randers Nordby: 1.500.000
Nyt materiel til Kano- og kajakklubben Gudenå: 320.000
Kunststofbane i Kristrup: 1.250.000 til anlæg og 200.000 til afledt drift
Renovering af kommunale omklædningsrum: 4.000.000
Energioptimering LED lys selvejende haller 1.400.000
Reserveret til færdiggørelse af idrætsprojekter 1.018.000
Breddeidrætsudstyr 1+1+1 mio. 3.000.000, som foreninger kan søge til eksempelvis at udskifte nedslidt idrætsudstyr

Mange aktører involveret

Randers byråd har i en offensiv fritids- og idrætspolitik tilkendegivet, at byrådet vil arbejde for flere fysisk aktive borgere. For at understøtte dette har byrådet arbejdet på en strategi for udvikling af idrætsfaciliteter, og i den forbindelse har Randers Kommune holdt en konference for aktører på idrætsområdet. Her var det muligt at fremlægge ønsker til idrætsfaciliteter, og i alt er der kommet ansøgninger for knap 300 millioner kroner. Det er ud fra disse ønsker, at byrådet altså nu har valgt, hvordan de afsatte 19,5 millioner kroner skal prioriteres.

Kommentarer